Andreja Valič Zver je kranjskemu mestnemu svetu poslala nepreklicno odstopno izjavo z mesta članice sveta zavoda Gorenjski muzej. Njen odstop je povezan z imenovanjem direktorice Marije Ogrin, ki poltretje leto od podpisa pogodbe še vedno ni predložila dokazila o opravljenem izpitu iz tujega jezika na višji ravni. Po pogodbi, ki jo je kot predsednica sveta zavoda podpisala Valič-Zverova, bi morala Ogrinova potrdilo predložiti že maja lani.

Se pa Valič-Zverova kljub temu ne počuti odgovorne za sporno imenovanje Ogrinove. »Vse postopke z razpisom je vodila Mestna občina Kranj. Pogodbo sem podpisala v dobri veri, da je korektna, ker so jo pripravile strokovne službe občine. O dodatku k pogodbi pa sem bila obveščena kasneje in še to neuradno, tam je bil opredeljen tudi rok za opravljanje izpita. O dopisih, ki so prihajali v muzej, pa sploh nisem bila obveščena do septembra 2013,« trdi mestna svetnica SDS. V svoji odstopni izjavi je opozorila na slabe odnose v Gorenjskem muzeju in na blokade, neobveščanje, zaradi česar je nepreklicno odstopila kot članica sveta.

Svet zavoda v novi sestavi je v dopisih Mestno občino Kranj tudi sam opozoril, da določenih dopisov občine sploh ni prejel oziroma so ti očitno obstali pri direktorici muzeja. Ogrinova je po izbruhu afere odšla najprej na krajši dopust, zdaj pa je na bolniški in ni dosegljiva za morebitna pojasnila.

Mitja Herak, direktor mestne uprave, je odločno zavrnil trditve Andreje Valič Zver, da je pri imenovanju Ogrinove imela le obrobno vlogo. Mestni svet namreč imenuje direktorico, a pogodbo podpiše svet zavoda in tako je bilo tudi v primeru Ogrinove. Kot je pojasnil, bo moral zdaj svet zavoda tudi dejansko sprejeti stališče, ali so dani pogoji za odpoklic direktorice, potem pa bo odločitev sprejel mestni svet. Izpostaviti velja še v dosedanjem gradivu zapisano trditev župana Mohorja Bogataja, da je nepoklicni župan SDS Darko Jarc v preteklosti ustno zagotovil, da je direktorica Ogrinova izpit iz tujega jezika že opravila.