Po nedavnih javnih nastopih mariborskega župana Andreja Fištravca si je bilo mogoče ustvariti sklep, da je njegov projekt doživel precejšnje zanimanje med tukajšnjimi gospodarstveniki. Seznam oseb, ki bodo v nedeljo odpotovali v Hangzhou, pa ustvarja povsem drugačen, celo nekoliko tragikomičen vtis.

Rukavina gre po folkloriste

Poleg župana Fištravca bosta odšla na pot še njegova najtesnejša sodelavca iz volilnega štaba, to sta pogodbeni svetovalec Marko Kovačič in osebna asistentka Simona Partljič, v ekipi je še Marjeta Kristofič Jamnik, ki na občini skrbi za mednarodne odnose. Vsem tem bo občina krila stroške, ki znašajo 1400 evrov na osebo. Če pogledamo nekoliko širše, bo posredni strošek za Maribor bistveno višji, saj so v delegaciji najbolj številno zastopani zaposleni v občinskih javnih zavodih in podjetjih.

Direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina je časniku Večer razložil, da bo skušal na Festival Lent pripeljati kakšno kitajsko folklorno skupino. Direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor Mirjana Koren bi s kitajskimi kolegi izmenjala kakšno razstavo. Za turistično promocijo bo skrbela Simona Pinterič z Zavoda za turizem Maribor. Kaj bo promovirala mariborska vinska kraljica Mojca Kren, ni treba posebej pojasnjevati.

Direktor komunalnega podjetja Snaga Beno Majhenič bo s seboj na pot vzel Vilibalda Šabederja, vodjo zbiranja in odvoza s kesonskimi vozili. Ker je Majhenič hkrati direktor mestnega avtobusnega prevoznika Marprom, gre na pot tudi tehnični direktor Aleš Hojski. Direktor komunalnega podjetja Nigrad Srečko Hvauc bo imel ob sebi projektno vodjo Rebeko Kovačič Lukman in vodjo gradbišča Dejana Stevića.

Iz farmacevtskih trgovskih družb, ki so v posredni večinski lasti mariborske občine, se trije odpravljajo sklepat posle. V imenu Farmadenta bosta odpotovala direktor Aleš Mlinarič in prodajni direktor Jure Ferlež. Tretji pa je Gregor Jager, nekdanji prvi mož mariborskega Zaresa, ki so mu Fištravčevi priskrbeli položaj prokurista v podjetjih Gopharm in Hygia. Z njimi gre na pot še njegova dolgoletna poslovna partnerka, samostojna podjetnica Andreja Ročnik.

Najpodjetnik je Celjan

Iz zasebnega sektorja jih je na seznamu še pet, pri čemer najbolj zveneče ime ni iz Maribora; v Fištravčevi odpravi je namreč Franc Pliberšek, direktor podjetja MIK Celje. Mariborska mestna svetnica Marjana Kreitner, nekoč članica LDS, bo skušala najti strateškega partnerja za podjetje Motus CEE, ki ima že 190 dni blokirana oba transakcijska računa. Iša Marovt bo iskala posle za podjetje Aerodrom Maribor, v imenu projektantskega podjetja Proplus pa se na Kitajsko odpravljajo trije člani družine Sovič.

Nekatere vzroke odsotnosti zasebnikov v Fištravčevi ekspediciji proti Daljnem vzhodu razkriva Aleksandra Podgornik iz štajerske gospodarske zbornice. Po njenih besedah iz občinskega vabila ni bilo mogoče razbrati, kaj natančno se bo dogajalo na Kitajskem in s predstavniki katerih potencialnih poslovnih partnerjev se bodo lahko sestali. Poleg tega je odpadel predvideni spoznavni seminar. »Takšno potovanje ni poceni, podjetniki želijo čim več konkretnih informacij, poleg tega je Kitajska specifično tržišče, kjer se ne da kratkoročno ustvariti poslovnih učinkov,« je Podgornikova utemeljila umanjkanje podjetnikov.