»Izjemno nezadovoljni smo tako v Škofji Loki, kjer morajo predvsem prebivalci Spodnjega trga nenehno poslušati gost promet in dihati izpušne pline, kot v Poljanski dolini in na Severnem Primorskem, kjer se zaradi slabe prometne povezave gospodarstvo ne more normalno razvijati,« je na današnji novinarski konferenci v Škofji Loki izpostavil škofjeloški župan Miha Ješe, ki skupaj s kolegi iz Poljanske doline budno spremlja, kaj se dogaja s projektom.

Dve pritožbi na izbor izvajalca

»Zaskrbelo nas je dejstvo, da sta na izbor izvajalca prispeli dve pritožbi,« je dejal gorenjevaški župan Milan Čadež, ki pa vendarle pričakuje, da bo znala Direkcije RS za ceste že v prvem koraku argumentirano zavrniti pritožbi, ki zdaj zavirata podpis pogodbe in začetek del za nadaljevanje gradnje obvoznice.

»Državna revizijska komisija bo nato morala uporabiti zdrav razum in razmisliti o usodi tega projekta,« je poudaril škofjeloški podžupan Robert Strah. »Če bo na višji stopnji Državna revizijska komisija odločila negativno, smo Poljanci pripravljeni tudi na to, da skupaj s Škofjeločani zapremo cesto,« je opozoril Čadež, ki upa, da bo prevladal razum in zapora ceste ne bo potrebna.

Močno presežen prag tolerance

Na problem pa bi že pred zaključkom pritožbenih postopkov na oddajo javnega naročila utegnili s protestom opozoriti Ločani, saj se bojijo, da pogodba z izvajalcem del ne bo podpisana do konca leta in da bo obvoznica ostala nedokončana. Prebivalci Spodnjega trga in Poljanske doline so zelo vznemirjeni, njihov prag tolerance je močno presežen in možno je pričakovati njihov protest,« je povedal Ješe.

Škofjeloška občina sicer na problematiko z javnim pismom opozarja tudi slovensko vlado in poslance državnega zbora. Državo poziva, naj dokončna obvoznico tudi, če pogodba z izvajalcem ne bo podpisana do konca letošnjega leta in bodo evropska sredstva izgubljena, ker gradnja ne bo končana do konca leta 2015 ter bo morala država sama zagotoviti vsa sredstva za pokritje investicije.

Javni interes danes talec zasebnega interesa

Škofjeločani so podali tudi pobudo za ureditev zakonodaje, tako da bi ta omogočala normalno realizacijo tovrstnih projektov, in da bi državni organi v primeru, da so projekti podprti z evropskimi sredstvi, pritožbe reševali prednostno. Poleg tega so opozorili, da je danes javni interes talec zasebnega interesa, na primer pri pridobivanju zemljišč, kjer se težave kažejo pri številnih projektih.

Na današnji novinarski konferenci so predstavili tudi dosedanji potek gradbenih del na projektu Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Sore na območju škofjeloške občine. Dela na kanalizaciji in čistilni napravi so na približno 75 odstotkih že izvedena. Projekt, v katerega občina vlaga glavnino razpoložljivega denarja, pa se nadaljuje tudi z izgradnjo sekundarnih vodov in vodovodnega omrežja.