Evropska ljudska stranka

7. Nadalje se je Politična skupščina EPP seznanila z zaključnim poročilom Komisije za preprečevanje korupcije o nadzoru nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank z dne 7. 1. 2013, še zlasti z ugotovitvami, da določeni v tem poročilu navedeni politiki razpolagajo s premoženjem nepojasnjenega izvora. Glede na to in

ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta o prizadevanjih EU za boj proti korupciji z dne 14. septembra 2011,

ob upoštevanju členov 67(3) in 83(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter stockholmskega programa Odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje,

ob upoštevanju pisne izjave št. 2/2010 Evropskega parlamenta o prizadevanjih Unije za boj proti korupciji,

ob upoštevanju Poročila Evropskega parlamenta o boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in davčnim oazam z dne 21. 5. 2013,

ob upoštevanju sporočila Evropske komisije (v nadaljevanju: Komisije) z dne 6. decembra 2012 o akcijskem načrtu za okrepljeni boj proti davčnim goljufijam in davčnim utajam,

in ker:

je korupcija zelo hudo kaznivo dejanje s čezmejnimi razsežnostmi in pogostimi posledicami znotraj in zunaj meja EU,

je vsako leto zaradi korupcije izgubljenih približno 120 milijard EUR, kar je en odstotek BDP EU,

korupcija spodkopava pravno državo, vodi v zlorabo sredstev davkoplačevalcev EU in izkrivljanje trga, saj je vplivala tudi na sedanjo gospodarsko krizo,

gospodarsko okrevanje držav članic, ki jih je prizadela gospodarska in finančna kriza, ovirajo korupcija, utaja davkov, davčne goljufije in druga kazniva dejanja na gospodarskem področju,

je pri nekaterih voditeljih in nosilcih odločanja opaziti pomanjkanje odločne politične zavezanosti za boj proti korupciji v vseh njenih oblikah,

lahko korupcija, če se z njo ne spoprimemo na pravi način in takoj, spodkopa zaupanje v demokratične institucije in oslabi odgovornost političnih voditeljev,

se vsako leto v EU zaradi davčnih goljufij in utaj, izogibanja davkom in agresivnega davčnega načrtovanja izgubi škandaloznih 1 bilijon evrov potencialnih prihodkov od davkov, kar pomeni letni strošek v višini okoli 2000 evrov za vsakega evropskega državljana,

Politična skupščina EPP pozdravlja dejavnosti Komisije za preprečevanje korupcije, vaše Davčne uprave, Urada za preprečevanje pranja denarja, Nacionalnega preiskovalnega urada in Specializiranega državnega tožilstva na področju odkrivanja nesorazmernega in nepojasnjenega povečanja premoženja, boja proti davčnim goljufijam in davčnim utajam. EPP od Republike Slovenije pričakuje, da bo navedenim organom zagotovila pogoje za njihovo nemoteno in neodvisno delovanje, ki ne bo podvrženo pritiskom oblasti ali političnih sfer. EPP je Republiki Sloveniji v teh aktivnostih pripravljena ponuditi vso svojo pomoč, tako nam bog pomagaj.

* Včerajšnji oglas na spletni povezavi EPP do Resolution on the situation in Slovenia