Zaradi velikega pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj je ljubljanski Javni stanovanjski sklad z najemniškimi stanovanji v preteklosti v povprečju osrečil le približno desetino vseh upravičencev. Zato bo sklad zdaj poskusil pridobiti do 30 dodatnih stanovanj, ki pa jih ne namerava kupiti, temveč jih želi najeti za obdobje 20 let in jih oddati v najem svojim upravičencem. V zameno bo sklad najemodajalcu plačeval mesečno nadomestilo v višini tržne najemnine, skladovi najemniki pa bodo tako kot običajno plačevali neprofitno najemnino in obratovalne stroške.

Stanovanjski sklad zato vabi vse lastnike večjega števila še nevseljenih stanovanj na največ treh lokacijah v Ljubljani, naj mu ponudijo svoja prazna stanovanja. K sodelovanju vabijo tudi investitorje, ki so že pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanj na območju prestolnice in bodo stanovanja zgradili (ter pridobili uporabno dovoljenje) do najpozneje konca aprila prihodnje leto.

Zainteresirani kandidati morajo svoje ponudbe poslati do 10. decembra do 12. ure. Na skladu od ponudnikov pričakujejo stanovanja v izmeri od 30 do 65 kvadratnih metrov, pri čemer pa želijo pridobiti vsaj 20 stanovanj, ki bodo velika od 45 do 65 kvadratnih metrov. Pomemben pogoj je tudi ta, da morajo imeti stanovanja več ločenih sob.

Po pregledu ponudb si bo sklad ogledal vsa stanovanja, jih ocenil in izbral tista, ki mu najbolj ustrezajo. Pri izboru bodo imela prednost tista stanovanja, za katera bo ponudnik zahteval nižje nadomestilo, tista, ki so dostopna z javnim potniškim prometom, imajo v bližini trgovino, vrtec, šolo, zdravstveni dom in podobno. Skladu je prav tako pomembno, da se čim več stanovanj nahaja na eni lokaciji, zato bodo imeli prednost tudi tisti ponudniki, ki bodo ponudili več stanovanj na isti lokaciji. Ljubljanski stanovanjski sklad bo z izbranimi ponudniki sklenil takšno pogodbo, da bo imel po preteku 20 let predkupno pravico pri nakupu stanovanja oziroma bo to pravico lahko odstopil svojemu najemniku. vbr