Bradač je po pogajanjih med drugim povedal, da so občini že lani zagotovili skoraj 20 odstotkov popusta za najemnino, kar je za celoten objekt znašalo 120.000 evrov. O predlogu župana glede 12-odstotnega znižanja najemnine pa pravi, da so na ta začasni pogoj načeloma pripravljeni pristati. Zdaj ima teden dni časa za odgovor in predvidoma v 14 dneh bo skupaj z županom vnovič sedel za pogajalsko mizo.

Na drugi strani je župan Muhič po sestanku povedal, da je bil Bradač do predloga zadržan: »Glede na njegove izjave se ni bil pripravljen pogajati. Če na naš pogoj ne bo pristal, nam ostane samo še ena pot, to je razveza pogodbe, ki je lahko sporazumna ali o njej odloča sodišče.«

Ob tem je župan še povedal, da so na kolegiju občinske uprave že razčiščevali, kdo je odgovoren za pripravo za občino precej neugodne pogodbe s Protektom. Na vprašanje, kako je z Borutom Novakom, ki je v času priprave sporne pogodbe vodil občinsko upravo, pa je župan odgovoril, da ga ni več v hiši. Novak je namreč oktobra prevzel vodenje novomeške Knjižnice Mirana Jarca.

V poslovnem objektu na Topliški 2 je sicer večina prostora namenjena dejavnosti novomeškega Razvojno-izobraževalnega centra (RIC), ob tem so v njem še inšpekcijske službe in redarstvo.

Prvi mož Protekta Dolenjska je ob tem pojasnil, da ima občina v najemu skupno približno 5400 kvadratnih metrov površin, od tega je okoli 3200 kvadratov pisarniških prostorov. Podatke, ki so završali v javnosti, da naj bi občina v prihodnjem letu za RIC potrebovala 600.000 evrov, pa je Bradač označil kot zavajajoče. Po njegovih besedah najemnina za RIC znaša 14.500 evrov na mesec, najemnina za ves objekt pa 23.400 evrov. A k temu je treba prišteti še preostale skupne stroške, kot sta denimo ogrevanje in elektrika.

Kot je razvidno iz gradiva proračuna za prihodnje leto, mora občina za obratovalne stroške in upravljanje celotnega objekta zagotoviti več kot 200.000 evrov. js