»Že bežen pogled na ruševine in kose moderne opeke v njem tudi nepoznavalcu takoj pove, da zid v sedanji višini in podobi ni mogel biti del prvotne renesančne podobe grajskega kompleksa. Če gredo vse pohvale vredni koraki upraviteljev graščine v smer verodostojne rekonstrukcije znamenitega baročnega parka proti vzhodu, bi preprosto morali imeti tudi posluh za ureditev jugozahodnega parka in njegovo odpiranje proti kraju. Kakšen smisel ima deset tisoče evrov, vloženih v obnovo fasade, če pa lahko to od blizu občuduje le peščica pacientov in naključnih sprehajalcev? Mar ni naravnost žaljivo do mojstra Plečnika, da moramo tudi tisti višje postave stopati na prste in si lomiti vrat, da bi lahko občudovali izjemno umestitev njegovih lop v parkovno zasnovo graščinskega roba?« se sprašuje Begunjčan Sašo Gašperin, sicer direktor kampa Šobec.

Da je begunjski zid odveč, meni tudi arhitekt Janez Urbanc, prav tako iz Begunj: »Sleherni predpis potrditev dobi skozi čas, zato menim, da je odlok o zaščiti vredno preveriti v smislu potenciala kraja. Stroka naj se sooči tudi z mnenji domačinov. Ob nepotrebnem zidu se že dolgo počutimo razdeljene. S ceste in pločnika se grad le zasluti. Sporni zid je bil postavljen okoli leta 1872. Grad ga na čistini pred sabo ni potreboval, poznejša ženska kaznilnica pač. Zdaj pa menim, da je spet povsem odveč in le moteč. Zid ostaja ena večjih razvojnih blokad Begunj. Vas je pri graščini z ožino ob zvoniku v smeri proti Tržiču preščipnjena, tako da vsi občutimo tesnobo. Dajem pobudo občini Radovljica, da preveri odlok in se pogovori z državo, lastnikom največjega dela Begunj, ministrstvom za zdravje. Obenem pa dajem pobudo, da s krajevno skupnostjo skliče še upravljalca, se pravi psihiatrično bolnišnico, še preden se kdo odloči zid postaviti nazaj,« razmišlja Urbanc.

To je že potrdila predsednica sveta KS Begunje Marija Kavčič Zupan, ki je dejala, da se bodo skupaj z občino in vodstvom bolnišnice, ki domuje v gradu Katzenstein, skušali dogovoriti, kako bi zdaj delno podrti zid uredili tako, da se odpre pogled na grad. »Krajani smo enotni. Zid je tam od leta 1872, ko je bila v gradu ženska kaznilnica, in res ni prav, da nas ves čas opominja na tiste čase. Nesmiselno bi bilo, da bi se kdo odločil postavljati ga nazaj.«

Z občine Radovljica so sporočili, da je za središče Begunj predvidena izdelava občinskega prostorskega načrta, a ne še prav kmalu. Glede na to, da je grad Katzenstein s parkom z odlokom razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, bo občina načrtovanje uskladila s pogoji ministrstva za kulturo oziroma zavoda za varstvo kulturne dediščine.