Mestna občina Ljubljana bo s prvim januarjem območja plačljivega parkiranja razdelila na tri cone. Za posamezno območje s parkomati je občinski oddelek za gospodarske dejavnosti in promet določil delovni čas in ceno ure parkiranja, opredelil, za koliko ur hkrati lahko vozniki plačajo parkirnino in koliko parkirnih dovolilnic lahko pridobijo stanovalci.

Čeprav je občina do zdaj na stanovanje izdala največ dve parkirni dovolilnici, je z uvedbo tretje parkirne cone to pravilo pripravljena spremeniti. Predlog sprememb odloka o urejanju prometa namreč v tretji coni dovoli pridobitev do treh parkirnih dovolilnic, pri čemer prva stane 60 evrov, vsaka naslednja pa je za 60 evrov dražja. V prvi coni bodo stanovalci, tako kot doslej, lahko kupili eno oziroma v drugi coni dve dovolilnici.

Predlog sprememb pa uvaja še eno pomembno novost, ki bo razveselila najemnike stanovanj v Ljubljani. Če bodo ljubljanski svetniki na decembrski seji mestnega sveta potrdili predlog sprememb odloka o urejanju prometa, bodo najemniki s prijavljenim začasnim prebivališčem končno lahko pridobili pravico do parkirne dovolilnice. Tega se je mestna občina še nedavno otepala in pojasnjevala, da so do dovolilnic upravičeni le prebivalci in najemniki s stalnim prebivališčem v Ljubljani, saj ti plačujejo dohodnino v prestolnici. Sedaj v predlogu odloka pojasnjujejo, da bodo dovolilnice podeljevali tudi tistim z začasnim prebivališčem, ker je na območju con dve in tri dovolj parkirnih mest, da razširijo krog upravičencev.

A dovolilnic ne bodo mogli pridobiti vsi najemniki s prijavljenim začasnim prebivališčem, saj so se na občini odločili, da to pravilo ne bo veljalo za stanovalce z območja cone ena. Pojasnili so, da je v središču mesta okoli 10.000 stanovanj in le 1800 parkirnih mest, zato so na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet sprejeli precej vprašljivo odločitev, da v coni ena dovolilnice lahko pridobijo zgolj lastniki stanovanj oziroma tisti, ki imajo v središču mesta prijavljeno stalno prebivališče.

V središču mesta načeloma velja, da lahko vozniki parkirnino na parkomatih plačajo za največ dve uri hkrati, saj želi občina na tak način preprečiti dolgoročno parkiranje v samem centru. A po besedah vodje mestnega odseka za promet Petra Skuška lahko v nekaterih ulicah v coni ena vozniki parkirnino vplačajo tudi za štiri ure hkrati. Pojasnil je, da so nekatere ulice, kot sta denimo Streliška in Zarnikova ulica, manj zaparkirane in zato v njih dovolijo plačilo do štirih ur parkirnine.