Čeprav je na začetku kazalo, da bo mestni svet po priporočilu revizije nadzornega odbora vsaj popravil pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin, je pravilniku stopil v bran bivši državni tožilec, pravni strokovnjak in predsednik komisije za statutarno-pravne zadeve Stane Boštjančič. V nekaj minutah je pokritiziral vse ugotovitve o sporni porabi z jasnim povzetkom, da s pravilnikom ni nič narobe. Njegov sklep so svetniki soglasno sprejeli. »Mesno afero« so s tem pospravili v predal, še do danes pa nihče ni mogel ugotoviti, kdo je na primer pojedel 200 kilogramov mesa in mesnih izdelkov, ki jo je nabavila Stranka za napredek krajevnih skupnosti, in za koga je SDS kupila nekaj tisoč evrov drago darilo.

Nadzornikom nagrado za poročilo, ki ga niso upoštevali

Je pa jasno, da bodo člani nadzornega odbora, ki so pregledali porabo svetniških skupin in na podlagi ugotovitev mestnemu svetu predlagali, naj popravi pravilnik in celo izterja neupravičeno porabljena sredstva, za svoje delo dobili nagrado. Predsednica nadzornega odbora Alenka Podbevšek in člana Kamel Merdjadi in Marjan Gantar bodo tako poleg sejnin za izdelavo »zahtevnega poročila« prejeli še vsak po 861,34 evra, kar naj bi dopuščal občinski pravilnik iz leta 2008.

V tako imenovani mesni aferi je izstopala Stranka za napredek krajevnih skupnosti, katere predsednik, tajnik in blagajnik v eni osebi Jože Lombar je na naročilnice v nekaj mesecih nakupil okoli 200 kilogramov mesa in mesnih izdelkov. Zagovarjal se je, da je živila kupoval za pogostitve članov stranke, a so ga kasneje na laž postavili kar njegovi svetniki. Za pogostitve, darila in dolge telefonske pogovore so sicer zapravljali skoraj vsi svetniki. Poleg Lombarjeve stranke sta izstopali še SDS in SD, skupno pa so svetniške skupine za »reprezentanco« porabile kar 30.000 od 76.000 evrov, kolikor so jih imele na voljo za svoje delovanje.

Lombarjeva stranka zaradi afere razpadla

Medtem je Stranka za napredek krajevnih skupnosti že razpadla: podžupan Janez Frelih je po izbruhu afere skupaj s še dvema svetnikoma zapustil Lombarjevo stranko in ustanovil novo. Vsi štirje pa trdno podpirajo župana Mohorja Bogataja, ki nikdar ni javno obsodil ravnanja svetnikov in svetnic Stranka za napredek krajevnih skupnosti, ki ga je predlagala za župana. Čeprav je bil predlagatelj revizije, afere po odločitvi mestnih svetnikov, da ne spremenijo pravilnika, javno ni več komentiral.