Ko je prišlo na dan, da namerava Mihael Karner, ki ga v Ameriki sumijo prodaje prepovedanih snovi in pranja denarja, na Viču graditi sosesko Urbana oaza, so se mnogi spraševali, kako bo Karner financiral omenjeni projekt. Opozicijska SDS v ljubljanskem mestnem svetu je v začetku lanskega leta župana in njegove sodelavce spraševala, ali je res vseeno, od kod investitorjem denar za gradbene projekte. Karner pa je zdaj razkril, da bo stanovanjsko sosesko na mestu nekdanje tovarne Tovil financiral investitor iz Rusije, ki je v projekt pripravljen vložiti 20 milijonov evrov, kolikor bo po Karnerjevih besedah stala gradnja soseske.

Ravno novi investitor naj bi bil vzrok, da je Karner minuli teden dal posekati gozdiček na območju nekdanje tovarne Tovil, saj želi, da se projekt začne čim prej odvijati. »Investicija ne more stati, saj bo investitor sicer svoj denar odpeljal v katero drugo državo,« je poudaril Karner, ki zdaj pričakuje, da bo Mestna občina Ljubljana pospešila postopek sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta, saj po njegovih besedah na omenjeni prostorski akt čaka že sedem let. Po njegovem mnenju je čim hitrejši sprejem prostorskega načrta tudi v interesu občine, saj z Urbano oazo ne bo dobila zgolj komunalnega prispevka, temveč bo dobila tudi kolesarsko stezo in pešpot ter urejeno brežino Gradaščice.

Spomnimo, ljubljanski mestni svetniki so dopolnjeni osnutek podrobnega prostorskega načrta za območje Tovil potrdili že julija 2011. Kdaj bodo svetniki odločali o predlogu prostorskega akta, še ni znano. Ob tem velja omeniti, da sprejeti dopolnjeni osnutek določa, da gradnja stavb ni mogoča, dokler ne bodo opravljeni celoviti omilitveni protipoplavni ukrepi, saj območje tega prostorskega načrta sodi v razred majhne, manjši del pa v območje srednje poplavne nevarnosti. Na vprašanje, ali ga bo to določilo tudi po sprejemu občinskega podrobnega prostorskega načrta omejevalo pri gradnji, je Karner odgovoril, da ne.

Čeprav je dopolnjeni osnutek v Urbani oazi predvideval 175 stanovanj, pa je Karner dejal, da bo po novem v soseski 140 stanovanj. Od tega jih bo 60 varovanih, preostala pa bodo običajna. Poleg stanovanj bodo sosesko po Karnerjevih besedah dopolnjevali še poslovni prostori in vrtec. Po njegovem mnenju bo v soseski kljub poseku dreves, ki so mu bili priče prebivalci Viča, dovolj zelenih površin.

»Pustili smo vsa tista drevesa, ki ne bodo motila objekta, in seveda pustili smo zeleni bor, ki je zaščiten,« je povedal Karner in zagotovil, da dreves, ki zdaj še stojijo, ne namerava posekati. Nasprotovanja tamkajšnjih stanovalcev, ki so poseku dreves nasprotovali že leta 2011, Karner ne razume, saj so drevesa na zasebnem zemljišču, česar nekateri sosedi po njegovem mnenju ne spoštujejo. Omenil je družbo Gorenc, ki je na meji s Karnerjevim zemljiščem postavila objekt. Ta naj bi bil po njegovih besedah celo črna gradnja, kar smo želeli preveriti tudi pri gradbeni inšpekciji, a odgovora včeraj nismo prejeli.