Od danes bo na območju nekdanje kamniške smodnišnice – poleg stalnih poveljujočih – na delovišču vsak dan izmenjujoče se sodelovalo 30 pripadnikov Slovenske vojske, ki bodo glavnino tam skladiščenih nevarnih sredstev uničili, preostali del pa razstavili in odpeljali v skladišče. V najboljših razmerah bo hkrati na delovišču 20 pripadnikov na treh različnih mestih, je v sporočilu za javnost zapisala Alenka Klepac iz službe za odnose z javnostmi ministrstva za notranje zadeve. Sodelovali bodo tudi pripadniki slovenske policije, je še dodala.

Stečajni upravitelj Gregor Erman je včeraj povedal, da imajo primopredajo dogovorjeno že ob 9. uri, načrtov poteka dela pa za zdaj še ne pozna. Več o nadaljevanju stečajnega postopka podjetja bo prav tako lahko povedal šele po 16. decembru, saj je za ta dan razpisana dražba za prodajo celotnega premoženja stečajnega dolžnika.

Medtem pa se bo Slovenska vojska danes v kompleksu KIK Kamnik sanacije lotila skladno s sklepom vlade RS in operativnoizvedbenim načrtom čiščenja in uničevanja nevarnih sredstev in snovi, ki ga je izdelala Slovenska vojska s svojo pirotehnično ekipo. V načrtu so opredeljeni vse metode in vsi načini poteka sanacije. Postopki sanacije in uničevanja sredstev bodo izvedeni skladno s poslanstvom enote za vzdrževanje streliva, minskoeksplozivnih sredstev in raket z že utečenimi postopki in načini dela enote.

V svoje delo so vključili visoke okoljevarstvene standarde in norme za ravnanje z oporečno embalažo in odpadno surovino. Odpadke bodo uvrščali v kategorije glede na način njihove klasifikacije, hrambe in načina uničenja, še pojasnjujejo na ministrstvu. Dodajajo, da bo imela enota za sanacijo v podjetju KIK Kamnik v stečaju svoje delovne in nastanitvene prostore v skladu z možnostmi in trenutno infrastrukturno zmogljivostjo kompleksa. Vojaki pa se bodo na delo v Kamnik vozili. Aktivnosti na deloviščih bodo potekale največ štiri delovne dni v tednu z eno ekipo in največ šest ur na dan, kajpak z obveznimi odmori. Določene aktivnosti bodo potekale tudi ob sobotah in nedeljah.

Na ministrstvu za notranje zadeve še spominjajo, da se je varnostna in okoljska problematika v podjetju, kjer so se v preteklosti ukvarjali s proizvodnjo, prodajo in skladiščenjem eksplozivnih in drugih nevarnih snovi, poslabšala zaradi opustitve proizvodnje. Zato je bilo treba v okviru delovne skupine, ki jo vodi njihovo ministrstvo in ki vključuje predstavnike več resorjev, tudi Slovenske vojske, sprejeti vrsto ukrepov, s katerimi bodo poskrbeli za varnost prebivalcev in zaščito okolja. av