Ker je sodni spor trajal predolgo, je namreč podjetje že junija letos šlo v stečaj, zemljišče, kjer bi lahko zrasla nova stanovanja, pa je prevzela družba A-leasing.

Direktorica in edina družbenica nepremičninske investicijske družbe NID Gordana Slemenik si je zelo prizadevala, da bi sproti poravnavala obroke za lizing, s katerim je kupila zemljišče na leganski terasi v Slovenj Gradcu. Prodala je celo svojo nepremičnino, vendar ji podjetja, ki ga je ustanovila pred trinajstimi leti, kljub temu ni uspelo rešiti. »Pokopala« ga je občina Slovenj Gradec, ki je tudi po mnenju stečajnega upravitelja Damjana Beliča nezakonito spremenila prostorske akte in se pritožila na dve izdani gradbeni dovoljenji.

Slemenikova oziroma njena družba NID je pred leti kupila zemljišče s propadajočo nekdanjo restavracijo Bellevue, da bi na njem po načrtu znanega arhitekta Nandeja Korpnika zgradila blok, vendar so svetniki in nekateri meščani skočili na noge, češ da bo objekt zastiral razgled. Ko je občina spremenila odlok o prostorskem aktu in je arhitekt Gregor Pilih izdelal drug načrt, po katerem višina bloka ne bi presegala gabaritov okoliških hiš, so spet našli svoje razloge, da so gradnji lahko nasprotovali. Slemenikovi so dejali, da tudi dvonadstropnega bloka ne more graditi, ker gre za območje nizkih gradenj. Da bi ustavili gradnjo, se je občina na pobudo lastnika sosednjega zemljišča pritožila tudi na drugo gradbeno dovoljenje, ki ga je izdala upravna enota. Stečajni upravitelj pojasnjuje, da družba ravno zaradi teh zapletov ni več zmogla poravnavati svojih lizing obveznosti, zato je družba A-leasing zemljišče zasegla. Družbi NID pa se je zalomilo tudi pri prodaji 32 stanovanj v Šentjurju. Zaradi težav na nepremičninskem trgu je večino stanovanj prodala po cenah, ki so bile bistveno nižje od načrtovanih. Ko je v poslovanju močno zaškripalo, so zadnje kupnine šle na račun Nove KBM, ki je bila hipotekarna upnica. Po podatkih stečajnega upravitelja, ki je priznal 1,72 milijona evrov terjatev upnikov, so ostala neprodana samo tri stanovanja, katerih tržna vrednost znaša dobrih 172.000, likvidacijska pa nekaj manj kot 130.000 evrov. Ko bo stanovanja prodal in pokril vse stroške stečajnega postopka, bo najbrž med upnike lahko razdelil samo kakšnih 100.000 evrov.