Na večjem delu kranjskega gozdnogospodarskega območja je veter podrl ali poškodoval najmanj 80.000 kubičnih metrov drevja na območju Tržiča, Preddvora, Šenčurja, Naklega, Cerkelj na Gorenjskem, na severnem delu Mestne občine Kranj pa tudi na loškem koncu ter v Poljanski in Selški dolini. Najhuje je na območju med Krvavcem, Preddvorom in Golnikom, kjer je po prvih ocenah veter polomil vsaj 30.000 kubičnih metrov drevja, in na območju med Škofjo Loko in Poljanami, kjer je polomil okoli 25.000 kubičnih metrov drevja.

Gozdovi so na zgornjem Gorenjskem najbolj poškodovani na Jelovici, kjer je padlo kar devet tisoč kubičnih metrov drevja, in na Radovljiški ravnini, kjer je poškodovanih štiri tisoč kubičnih metrov. Skupaj s pobočjem Karavank med Ajdno in Valvazorjem ter območjem zahodno od Gorij ter na Pokljuki je na zgornjem koncu Gorenjske padlo 20.000 kubičnih metrov drevja. Ker je poškodovan les razvrednoten zaradi prelomov, razcefranega lesa, zamudne in nevarne sečnje ter predčasnega poseka drobnejšega lesa, gozdarji ocenjujejo skupno škodo na Gorenjskem na 1,25 milijona evrov. Z najbolj prizadetih občin Preddvor in Žirovnica so včeraj sicer sporočili, da je škode na objektih v Preddvoru za milijon, v Žirovnici pa za 400.000 evrov.

Kot je povedal vodja kranjske območne enote zavoda za gozdove Janez Logar, je veter podiral drevesa posamično in v šopih, tako listavce kot iglavce, najbolj pogosto smreko. »Poškodbe so razpršene na velikih površinah, kar močno otežuje označevanje in posamično obveščanje lastnikov ter s tem pravočasen posek in spravilo poškodovanih dreves. Hitra sanacija poškodovanih gozdov pa je ključnega pomena za preprečitev namnožitve smrekovih lubadarjev v naslednjem letu,« je opozoril Logar.

Čeprav se bodo gozdarji v prihodnjih tednih v glavnem ukvarjali le s posledicami vetroloma, pa jim zaradi obsežnosti poškodovanega območja in razpršenosti poškodb ne bo uspelo pravočasno pregledati vseh gozdov. »Žal nas pri tem dodatno ovirajo finančne in kadrovske težave,« je še opozoril Logar. Gozdarji tako pozivajo lastnike gozdov, da sami pregledajo svoje gozdove in se lotijo sanacije. Zaradi podrtega drevja je veliko gozdnih predelov nedostopnih, zato naj lastniki najprej poskrbijo za prevoznost cest in vlak. Posekati pa je treba prav vse podrto ali poškodovano drevje, tudi če to ni označeno za posek. »Spravilo lahko začnejo takoj, še pred izdajo odločbe Zavoda za gozdove Slovenije, morajo pa o začetku dela obvestiti svojega revirnega gozdarja. Večina del, sploh na iglavcih, mora biti opravljena do konca marca, celotna sanacija pa mora biti končana do konca maja prihodnje leto,« je še dejal Janez Logar. Na Zavodu za gozdove Slovenije bodo lastniki gozdov dobili tudi prevoznice in dodatne informacije. Lastniki, ki bodo delo končali pred pregledom revirnega gozdarja, naj za izdajo prevoznice revirnemu gozdarju sporočijo ime in priimek, katastrsko občino in parcelno številko, število in količino saniranih kubičnih metrov po drevesnih vrstah.

Ker je posek polomljenih, izruvanih ali obviselih dreves zelo nevarno opravilo, gozdarji svetujejo, naj lastniki gozdov raje, kot da bi tvegali lastno življenje, najamejo usposobljene izvajalce. Prav tako na nevarnost opozarjajo tudi obiskovalce gozdov.