Konzorcij Univerze v Novem mestu je namreč že na septembrski občinski seji predlagal, da skupina poslancev vloži predlog za ustanovitev univerze v državni zbor, a razprave več kot polovica svetnikov ni podprla. Vršilec dolžnosti direktorja URS Janez Usenik je takrat izrazil ogorčenje, da tako pomemben projekt, za katerega si tamkajšnja akademska sfera prizadeva že več kot dve desetletji, nima podpore v domačem okolju.

Omenjeni konzorcij, ki ga poleg URS sestavljajo še Fakulteta za informacijske študije, Fakulteta za organizacijske študije, Fakulteta za industrijski inženiring in Visoka šola za upravljanje podeželja, namreč intenzivno pripravlja elaborat za ustanovitev univerze, ki je v sklepni fazi. »Pot do univerze vodi prek tega elaborata in v njem je treba opredeliti ustanoviteljstvo. Zato tudi pobuda, da v najkrajšem možnem času pozovemo državo, da se opredeli do tega, da jo lahko navedemo kot ustanovitelja naše bodoče univerze,« pojasnjuje Macedoni. Če bi ustanoviteljstvo novomeške univerze prevzela občina, bi namreč to odprlo tudi vprašanje njenega financiranja.

Članice konzorcija ob tem sicer še poudarjajo, da je zdaj za podporo domači univerzi napočil odločilni trenutek tudi zato, ker bi morali odločitev sprejeti še pred uveljavitvijo novega zakona o visokem šolstvu. Če bo zakon v predlaganem besedilu sprejet, bi namreč lahko to ustavilo proces njene ustanovitve za več deset let, še poudarjajo.