Na Mestni občini Ljubljana (MOL) za zdaj še nočejo razkriti, katero podjetje se bo lotilo širitve Zaloške ceste v štiripasovnico. Iz prispelih ponudb lahko sklepamo, da bo to Javna razsvetljava, ki je bila na javnem razpisu s ponudbo v višini 5,9 milijona evrov najcenejša od štirih prispelih. Pritožb na javni razpis ni bilo, postopek za izbor izvajalca naj bi bil pravnomočno končan prihodnji teden.

Kljub temu se začetek širitve polkilometrskega odseka od vzhodne ljubljanske obvoznice do Zadobrovške ceste čedalje bolj pomika v prihodnje leto. Na mestni občini so nam postregli z abstraktnim odgovorom, da »začetek del načrtujejo takoj po podpisu pogodbe in uvedbi izvajalca v delo, ki bo lahko nemudoma začel odstranitev dveh objektov, za kar je že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje«. Toda še vedno nimajo gradbenega dovoljenja za gradnjo ceste s pripadajočo komunalo, čeprav so zahtevek zanj prejšnji mesec vložili že v drugo.

Občinski projektanti še modrujejo

Prav tako še niso našli skupne besede z Založani, ki so z občinskim načrtom rekonstrukcije Zaloške ceste vse prej kot zadovoljni. Krajani, ki menijo, da imajo po dvajsetih letih mukotrpnega čakanja pravico soodločati pri projektu, bi namreč radi zgolj tripasovno cesto, predvsem pa se ne strinjajo z začrtanim križiščem na vzhodnem delu tega odseka, saj si želijo krožišče, ki naj bi izboljšalo pretočnost prometa.

Župan Zoran Janković, ki je pred enim mesecem s svojo četico obiskal četrtno skupnost Polje, je nezadovoljnim krajanom obljubil, da bo občina preverila, ali je krožišče mogoče umestiti pri cerkvi. »Projektantom smo naročili, da preverijo projektne rešitve križišč ter pripravijo strokovno presojo in utemeljitev za najbolj ustrezno rešitev križišča. Naročene preveritve še nismo prejeli, jo pa pričakujemo v kratkem,« so nam sporočili iz občinske službe za razvojne projekte in investicije.

Cesto bi morali le malce premakniti

Primož Juvan, prvopodpisani pod peticijo za spremembo načrtov Zaloške ceste, ki so jo civilne iniciative in posamezniki poleti brez haska naslovili na mestno občino, že vnaprej opozarja, da to ne bo mogoče brez rušenja še enega ali dveh objektov in dodatnih odkupov zemljišč. Skupaj s prometnimi strokovnjaki je zato iz rokava potegnil povsem novo rešitev, ki bi bila po njegovih besedah za občino bistveno cenejša, krajanom pa bi odpravila prometne težave za nadaljnjih 30 let.

»Namesto županove megalomanije s štirimi pasovi bi ostala zgolj dva pasova, s tem da bi se zgradili še dve krožišči. Za realizacijo zamisli ne bi bilo treba dokupovati zemljišč ali rušiti obstoječih objektov, temveč bi bilo treba cesto le malo premakniti,« je povedal Juvan in dodal, da bodo župana in javnost s podrobnostmi projekta seznanili prihodnji teden.