Manjkajo le še rože

Zadnji pridobitvi, cestno omrežje in čistilno napravo, bodo predstavili danes. Trebanjska občina je na državnem razpisu za urejanje romskih naselij pridobila 450.000 evrov, s katerimi je v celoti pokrila naložbo. Z asfaltiranim notranjim cestnim omrežjem izboljšujejo predvsem prometno varnost, saj so ukinili številne črne priključke na lokalno cesto, dokončali so avtobusno postajališče, ob cesti pa so zgradili še pločnik. Na čistilno napravo, ki je namenjena za potrebe romskega naselja, pa lahko priključijo do 600 ljudi. Na občini sicer teče tudi postopek o preimenovanju naselja po bližnjem potoku – Vejar, o čemer bodo svetniki razpravljali na prvi občinski seji.

Romi so s pridobitvami več kot zadovoljni, pravi trebanjski romski svetnik Matija Hočevar, ki si je tudi sam močno prizadeval za pridobivanje državnega denarja. »Kako bo naprej, bomo še videli. Jaz upam in se bom za to tudi potrudil, da naše naselje ne bo več videti kot romsko, ampak kot vsa preostala naselja.« Ob tem si Hočevar še želi, da bi izginile tudi deponije, in dodaja: »Gledal bom, da bodo nasajene rože, ne da bo razmetano, kot je bilo do zdaj. So se pa razmere že bistveno izboljšale.«

Naselje večinoma legalizirano

Največje romsko naselje v trebanjski občini, v katerem je 50 stanovanjskih hiš, je po večini tudi legalizirano. Gradbena dovoljenja so namreč že pridobili za 35 hiš, čakajo še na preostalih 15. Na Hudejah sicer ne želijo, da bi se naselje, zdaj ko je urejeno, širilo dalje. »Številni Romi bi radi prišli v naše naselje, ampak jaz nisem za to in tudi krajani niso. Radi bi namreč imeli mir, kot smo ga imeli do zdaj,« poudarja Hočevar.

Gradbeno dovoljenje jim je uspelo pridobiti tudi za tamkajšnji vrtec, ki je pred tem že imel odločbo za rušenje. Zdaj je v njem 21 romskih malčkov, saj jih več zaradi premajhnih prostorov ne morejo vpisati. Zato si želijo, da bi v prihodnje v naselju zgradili nov vrtec, za kar pa bo treba najprej pridobiti finančna sredstva, še pravi Hočevar.