Potem ko je civilni iniciativi za zeleni Vič leta 2011 uspelo ustaviti sekanje dreves v gozdičku ob nekdanji tovarni Tovil, se je družba Velinvestment zdaj ponovno lotila dreves. Najela je zasebno družbo, ki zadnja dva dneva kljub nasprotovanju tamkajšnjih stanovalcev podira povsem zdrava drevesa. Sosedje so se poseku lahko le deloma zoperstavili, in sicer tako, da niso premaknili svojih vozil ob Koprski ulici.

Velinvestment Mihaela Karnerja, ki ga v Združenih državah Amerike sumijo prodaje prepovedanih snovi in pranja denarja, pa ima, kot kaže, pravico posekati drevesa na svoji parceli. Gozdarska inšpekcija je pojasnila, da zavod za gozdove območja okoli nekdanje tovarne Tovil v gozdnogospodarskih načrtih ni opredelil kot gozdno površino. Pojasnili so, da gre za samonikel gozd, ki je nastal zaradi zaraščanja površin med propadajočimi objekti Tovila. Ker gre torej za stavbno zemljišče s samoniklim gozdičkom, zakon o gozdovih ne ureja poseka takšnih dreves, zato inšpektorji ne bodo ukrepali, so pojasnili na gozdarski inšpekciji.

Če bi bil gozdiček ob Tovilu dejansko opredeljen kot gozd, bi moral Karnerjev Velinvestment pridobiti odločbo zavoda za gozdove. Mimogrede, zakonodaja v primerih nezakonitih posekov dreves predvideva kazen v višini od 800 do 1000 evrov za posameznika, od 2000 do 50.000 evrov za pravno osebo in od 1000 do 2500 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.

Velja spomniti, da je zaradi nasprotovanja gradnji soseske in rušenju dreves Velinvestment pred časom tožil člana civilne iniciative Slavka Marolta, ker naj bi okrnil ugled in dobro ime družbe, ko je v medijih izjavil, da je posek dreves ekološki terorizem, barbarstvo in vandalizem, investitorja Velinvestment in Nipl (danes Merideis) pa označil z izrazom »liechtensteinska poštna nabiralnika«. Poskus utišanja Marolta se je Velinvestmentu izjalovil, saj je okrožno sodišče presodilo, da predstavnik civilne iniciative ni okrnil ugleda družbe Velinvestment.