Nepremičnina v Krakovskem predmestju, ki jo bo univerza zastavila za posojilo, obsega zemljišče in stavbo, v kateri se nahaja fakulteta za kemijo.

Posojilo je univerza najela na podlagi posebnega zakona o poroštvu za obveznosti univerz. Po poroštveni pogodbi, sklenjeni med ministrstvom za finance kot porokom in NLB kot posojilodajalcem, mora porok banki plačati vse zapadle obveznosti, ki jih univerza ne bo plačala v roku. Po zakonu morata ministrstvo in kreditojemalec v 90 dneh po izdaji posameznega poroštva skleniti pogodbo, s katero uredita način zavarovanja poroštva, je še pojasnjeno v sporočilu po seji vlade.

Osnutek pogodbe se že pripravlja na finančnem ministrstvu, o čemer je univerza seznanila ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ker lahko univerza v skladu z zakonom o visokem šolstvu obremeni nepremičnino le v soglasju z ustanoviteljem, je za izdajo tega soglasja zaprosila vlado.

Upravni odbor ljubljanske univerze je sicer 26. septembra dal soglasje k zastavitvi omenjene nepremičnine za zavarovanje poroštva.