Na razpis za sanacijo vodovodnega sistema na Onkološkem inštitutu Ljubljana sta pravočasno prišli dve ponudbi. Ptujsko podjetje Tames je oddalo ponudbo v višini 6,4 milijona evrov brez DDV oz. 7,8 milijona evrov z DDV. Kovinar Kočevje pa je ponudil posel za 5,7 milijona evrov brez DDV oz. skoraj sedem milijonov evrov z DDV.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je sicer že pred več kot mesecem dni podpisal sklep o izbiri izvajalca za obnovo vodovoda na inštitutu, a odločitve na ministrstvu ne želijo razkrivati do sprejema sprememb proračuna za prihodnje leto. Iz proračuna se bo namreč financiral dobršen del sanacije, saj je bančnih garancij za 2,14 milijona evrov.

Vodovodno omrežje na inštitutu bo predvidoma v celoti zamenjano do konca prihodnjega leta. Zamenjati je treba celoten vodovod. To pomeni 15.000 metrov cevi, od katerih je 80 odstotkov napeljanih nad ometom. Ko bodo potekala dela, se bodo bolniki na inštitutu zdravili, večjih selitev zaradi tega ne načrtujejo.

Onkološki inštitut ima sicer težave z vodovodom vse od selitve v novo stavbo leta 2007. Večkrat je bila v vodi prisotna legionela, zaradi česar so morali izvajati toplotne in klorne šoke, na pipah imajo nameščene filtre. Leta 2009 so v vodi odkrili tudi povečano prisotnost železa in cinka.