Duhovnikova naj bi po ocenah Darsa ravnala v nasprotju s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarja, Dars pa od nje in ostalih zahteva 2,9 milijona evrov.

Vračilo zneska zahteva še od treh drugih

Dars v tožbenem zahtevku vračilo zneska, za katerega naj bi bila družba oškodovana, zahteva še od nekdanje članice uprave Gordane Boškovič, nekdanjega vodje Darsovega oddelka za IT Antona Žagarja in nekdanjega izvršnega direktorja Darsa za finančni inženiring Boštjana Kovača.

Odvetniki toženih strank pa so danes opozorili, da v sodni spis ni vloženega morebitnega sklepa skupščine Darsa, ki bi bil podlaga za tožbo. Sodišče bo zato do 15. januarja pregledalo sodno prakso, Dars pa mora do takrat tudi pojasniti, zakaj so tožbe vložili. Gre za obravnavo ene izmed tožb proti Duhovnikovi, povezane z domnevno predragim odkupom zemljišč za dolenjsko avtocesto.

Nadzorni svet jo je zaradi hujših kršitev obveznosti razrešil lani

Nadzorni svet Darsa je Duhovnikovo in Boškovičevo sicer lani razrešil zaradi hujših kršitev obveznosti, ki izhajajo iz zakona in pravnih aktov družbe. Država oz. v njenem imenu Slovenska odškodninska družba (Sod) pa se je avgusta na skupščini vzdržala pri predlogih sklepov, da se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica za delo v letu 2012.

Duhovnikova je sicer proti Darsu tudi sama vložila tožbo zaradi razrešitve, vendar pa je prvostopenjsko sodišče njeno tožbo zvrnilo.