Toda na ministrstvu odgovarjajo, da je sprejem uredbe o državnem prostorskem načrtu tik pred vrati in da so v postopku priprave predloga uredbe »v kar največji možni meri« upoštevali pripombe javnosti, podane v času javne razgrnitve. Je pa Zoran Klemenčič, državni sekretar na obrambnem ministrstvu, včeraj v Postojni napovedal, da bo pred obravnavo na vladi predlog uredbe še enkrat javno objavljen in da ne bo sprejeta še ta mesec, kot so na prvotno napovedali.

Skrbi jih za vodne vire

So zahteve občine torej le pobožne želje? Margareta Srebotnjak Borsellino, postojnska podžupanja in do nedavnega protestnega odstopa tudi glavna občinska pogajalka z ministrstvom, zatrjuje, da ne. »Obrnili se bomo na upravno in ustavno sodišče, če bo treba, pa tudi na mednarodne institucije. Če vadišča ne bo zaprlo ministrstvo, bomo za to poskrbeli mi.« Ministrstvu v postopku priprave prostorskega načrta med drugim očita večkratno kršitev zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor. Sporen pa je tudi okoljski vidik, med drugim zato, ker še vedno ni sprejeta uredba o vodovarstvenih pasovih za območje vodnega vira Malni, kamor se stekajo vode s Počka in iz katerega se oskrbujeta občini Postojna in Pivka.

Poleg prostorskega načrta, ki bo podlaga za načrtovano modernizacijo in razširitev vadišča, je točka spora med ministrstvom in občino tudi odškodnina, ki se zadnja leta kljub povečanemu obsegu vaj ne izplačuje v dogovorjeni višini (do) 260.000 evrov na leto. Srebotnjak-Borsellinova zato pravi, da če je denar za vaje, mora biti tudi za pravično odškodnino.

Opozicijski svetnik Goran Blaško (SD) se strinja, da morajo Postojnčani skupaj odločno nastopiti proti ministrstvu za uveljavljanje svojih upravičenih interesov. Kritičen pa je, ker ima po njegovem trenutna akcija občinskega vodstva tudi politično konotacijo in ker z izjavami, da je Postojna pod Janševo vlado dobila visoko odškodnino, meša državno politiko v občinske zadeve. Pri tem pa se pozablja, pravi Blaško, da »smo imeli postojnskega ministra (Zvonka Černača, SDS, op. p.), pa takrat ni bilo nobenega konkretnega koraka v smer zapiranja vadišča«.

Iniciativa proti trgovanju

Oglasili pa so se tudi v civilni iniciativi za Pivško kotlino brez streljana, ki je, kot je znano, že pred časom zbrala 17.000 podpisov za zaprtje vadišča. Ostro nasprotujejo sprejetju državnega prostorskega načrta, zavračajo pa tudi vsakršna pogajanja o odškodninah in se od dogovorov med občino in ministrstvom tudi odločno ograjujejo. »Civilna iniciativa se nikoli in nikdar ni zavzemala za kakršne koli odškodnine, denarna nadomestila in takse. Zavzema se za trajne rešitve, ki bodo zanamcem zapustile kakovostno življenjsko okolje in čisto pitno vodo.« Zanje je edina rešitev ukinitev vadišča in sanacija tega občutljivega kraškega prostora.