V Slovenji predvidenih devet urgentnih centrov

V celjski bolnišnici so izjemno veseli, da so kot prvi v Sloveniji že pred dvema mesecema na javnem natečaju izbrali izvajalca in da je ministrstvo za zdravje konec oktobra podpisalo pogodbo za izgradnjo UCC, ki je del nacionalnega projekta Mreža urgentnih centrov. Znano je, da naj bi v Sloveniji zgradili še osem tovrstnih centrov.

Včeraj so gradbinci celjskega podjetja Gradia, ki je bilo izbrano za izvajalca, začeli pripravljalna dela, gradbeni stroji bodo zabrneli v začetku decembra, ko bo v okolici bolnišnice začel veljati nov prometni režim. Zaradi črpanja evropskih sredstev si gradbinci zamud ne smejo privoščiti. Objekt mora biti končan do konca novembra prihodnje leto, do takrat pa bodo v bolnišnici do potankosti izpilili vse organizacijske spremembe. Delo v UCC, ki bo lahko na leto sprejel okoli 100.000 bolnikov, bo najverjetneje normalno steklo že v začetku leta 2015.

Za bolnike, ki bodo nujno potrebovali zdravniško pomoč, bo od takrat dalje mnogo lažje, saj jim ne bo treba hoditi od enega zdravnika do drugega. Vso zdravniško oskrbo bodo dobili na enem mestu. Izjema bodo samo porodnice, ki bodo še vedno napotene v porodnišnico, in otroci z nekirurškimi obolenji.

Bolnik bo v središču dogajanja

»To pomeni, da bo bolnik v središču dogajanja, okoli njega se bodo lahko zbirali specialisti različnih strok in timsko pristopili k reševanju problema,« pojasnjuje strokovni direktor dr. Franc Vindišar. Na enem mestu se bosta torej združili primarna in bolnišnična urgenca, tako da bodo bolniku ponudili pomoč specialisti urgentne medicine in tudi specialisti različnih bolnišničnih strok.

V UUC bodo vse tiste bolnike, ki bodo nujno potrebovali zdravniško pomoč, ločeno obravnavali od drugih. Bolnika bodo takoj ob prihodu po nujnosti obravnave razvrstili v eno od treh skupin. Zaradi drugačnega pristopa bodo morali spremeniti dosedanji način dela zdravnikov, medicinskih sester in administratork. gm