Ob robu medvladne konference Jamstvo za mlade (Youth Guarantee) se je njen gostitelj, francoski predsednik Holland, sestal s predstavniki mladih in prisluhnil njihovim sporočilom, namenjenim sicer tudi drugim evropskim voditeljem. Predstavniki mladih so jih namreč oblikovali na »Vrhu mladih – Za kvalitetne zaposlitve za mlade«, ki poteka vzporedno z medvladno konferenco.

Kot nam je Jarčeva pojasnila, so Hollandu predvsem sporočili, da zahtevajo kakovostne zaposlitve, več investicij v mlade, večje povezovanje z mladinskimi organizacijami in več vzpodbud za mlade podjetnike. Poudarila je, da si je evropska mladina v večini želja in stališč popolnoma složna. »Vsaka država sicer po svoje izvaja ukrepe, vsi pa smo se zavzeli za univerzalno jamstvo za mlade, ki se mora razširiti do 29. leta starosti,« je dejala Jarčeva.

Mladi imajo težave z zaposlovanjem, saj preprosto ni dovolj delovnih mest, poudarja Jarčeva. »Smo najbolj ogrožena skupina in nosimo največje breme. Pri Hollandu so se zavzeli tudi za večje priznavanje neformalno pridobljenega znanja, ki ga mladi pridobijo preko prostovoljnega dela in drugih dejavnosti. Prav tovrstne izkušnja trg tudi dejansko išče.

Hollande sproščen in naklonjen

Srečanje s predsednikom je potekalo v zelo sproščenem vzdušju. Bil je dobre volje in nasmejan. Jarčeva je dobila vtis, da je njihove predloge poslušal in slišal. S predlogi mladih se je strinjal in jim obljubil, da jih bo vsekakor skušal predstaviti tudi drugim svetovnim voditeljem, s katerimi se bo v kratkem sestal. »Hollande je izpostavil, da mladi moramo biti aktivni in se tudi sami angažirati. Priznal je, da smo prepogosto prezrti. V kolikor bi bila katera druga družbena skupina podvržena 25-odstotni brezposelnosti, bi se vsi veliko prej zbudili,« je Hollanda povzela Jarčeva.

Razkrila je tudi, da mladi v Sloveniji že vrsto let opozarjajo na problematiko zaposlovanja, vendar do leta 2012 sploh niso bili slišani. Takrat je Slovenija namreč v brezposelnosti mladih prehitela Španijo, Grčijo in Portugalsko. Šele takrat so se zbudili. »To pa je bilo prepozno in sedaj moramo gasiti požar.«

Za konec je Jarčeva še razkrila, da je bilo na srečanje s Hollandom povabljenih zgolj 12 predstavnikov. Slovenija je bila izbrana kot primer dobre prakse in intenzivnega dela na tem področju. »To pa dokazuje, da mladi lahko premikamo gore in določene ideje vključimo tudi v politične agende.«