Macerl se ob tem sprašuje, ali so v Lafargeu vendarle spoznali, da v neprevetreni dolini in ob zdravstveni sliki Zasavja sosežig odpadkov ni pravilna poteza, bolj verjetna pa se mu zdi razlaga, da bodo na tak način po lažji poti prišli do legalizacije po septembru 2004 za potrebe sosežiga na črno zgrajenih objektov, do povečane zmogljivosti proizvodnje in uporabe petrolkoksa kot energenta. »Nato bodo počakali novo, onesnaževalcem prijaznejšo zakonodajo in vložili nov zahtevek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za sosežig odpadkov,« domneva Macerl.

V Eko krogu pri tem opozarjajo, da tehnična specifikacija opreme za čiščenje dimnih plinov v cementarni ne dopušča več kot 1000 ton klinkerja na dan in da so v Lafargeu samovoljno ocenili, da navedbe proizvajalca niso pravilne. »Prepričan sem, da proizvajalec pozna napravo in ve, kakšne so njene sposobnosti in limiti. Lafarge pa trdi, da je od nekdaj uporabljal večjo zmogljivost od tiste, ki jo je navedel dobavitelj peči, in absurdno je, da po tem, ko jim je država dolga leta gledala skozi prste, zdaj to navajajo kot razlog za legalizacijo večjega onesnaževanja,« je ogorčen Macerl. Agencijo RS za okolje (Arso) so zato opozorili, da bi z izdajo takšnega dovoljenja Lafargeu omogočili »neverjetne« presežke izpustov, med njimi samo rakotvornega benzena za kar 15-krat. Eko krog ob tem nasprotuje tudi uporabi petrolkoksa, ki povzroča izpuste težkih kovin, žvepla in organskih spojin in s tem škoduje zdravju okoliških prebivalcev. »V pripombah Arsu smo prav tako navedli, da raba petrolkoksa v Lafargeu nikoli ni bila dovoljena, temveč izključno premog z nizko vsebnostjo žvepla,« je povedal Macerl.

Eko krog se pritožuje tudi nad Arsom in njihovim vodenjem postopka za izdajo omenjenega dovoljenja. Kot je pojasnil Macerl, so namreč konec oktobra prejeli več kot 500 strani dokumentacije, na katero so imeli čas odgovoriti v petnajstih dneh. »Zaprosili smo za podaljšanje roka, a ga niso odobrili, češ da dokumenti ne vsebujejo bistvenih novosti. Potem pa ugotovimo, da Lafarge ne želi več sežigati odpadkov,« je dejal Macerl, ki se mu zdi krivično, da ima zainteresirana javnost za pregled dokumentacije na voljo manj časa, kot ga imajo običajno v Lafarge cementu in Arsu. »Če se tako zelo mudi in če dokumentacija ne vsebuje novih dejstev, potem tudi mi pričakujemo, da bo Arso o zadevi odločil v petnajstih dneh,« še pravijo v Eko krogu.

Enako pričakujejo tudi v Lafarge cementu, kjer so na naša vprašanja glede ugotovitev in domnev Eko kroga odgovorili, da podrobnosti o njihovi vlogi v tem trenutku ne komentirajo.