Direktor družbe Velika planina Dušan Bombač jim je namreč predstavil le ponudbo enega izmed dveh proizvajalcev, ki bi se najbolj neopazno vpela v okolje Velike planine. Če bi se odločili za to štirisedežnico z odklopljivimi sedeži, bi jih stala okoli 2,6 milijona evrov, dvosedežnica 100.000 evrov manj. Pojasnil pa je tudi, da družba nima ne denarja ne bonitet, da bi se lahko zadolžila sama. Zato bi se morala zadolžiti in naložbo prevzeti občina – lastnica, ki je za dokapitalizacijo družbe že doslej vsako leto zagotavljala 250.000 proračunskih evrov. »Če bi jih zagotavljala še naprej, bi žičnico poplačali v desetih letih in zagotovili celoletno obratovanje celotnega centra,« je ocenil Bombač. Vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde pa je opozorila, da bi bila v tem primeru naložba še pol milijona dražja, saj si občina, ki bi žičnico družbi oddala v najem, ne bi mogla poračunati davka na dodano vrednost.

Optimalna rešitev

»Po naši presoji je že predstavljena rešitev optimalna, a bomo preučili še več možnosti postavitve rabljene naprave. Smo pa ugotovili, da je po našem zakonu o varnosti žičniških naprav postavitev rabljene žičnice praktično nemogoča. Nekaj malega prostora pušča le novi pravilnik, ki pa je po drugi strani razlog za ustavitev velikega števila starih naprav po vseh slovenskih smučiščih,« pravi Bombač.

Prav strožji predpisi bodo verjetno konec meseca dokončno ustavili tudi sedanjo sedežnico Šimnovec. »Obstaja še minimalna možnost, da bi obratovala do konca marca. Če pa jo bo treba ustaviti, bo smučanje mogoče le na vlečnicah Jurček in Zeleni rob. Če bo sneg, bodo proge pripravljene...« napoveduje Bombač.

Na vprašanje, ali bodo kljub temu, da nimajo umetnega zasneževanja in zelene zime niso redkost, vztrajali v zimskem turizmu, pa Bombač odgovarja: »Brez namestitve gostov po kočah in hotelu ter vnaprej kupljenih smučarskih kart pri nas zimska sezona ne more biti finančno učinkovita. Zato smo po spremembi sistema in lastništva turističnih koč, prodaji hotela Šimnovec in opustitvi vzdrževanja zastarelih vlečnic v Tihi dolini precej omejili zimsko ponudbo in poskušali izpad prihodkov od smučanja nadomestiti z drugimi oblikami rekreacije na snegu – nočno sankanje, back country smučanje, pohodništvo...«

Obratovanje žičnic v zimski sezoni jim kljub temu navrže okoli 60.000 evrov izgube. »Je pa zimska sezona zanimiva zaradi likvidnosti, saj z njo zagotavljamo plače redno zaposlenim. Smo dostavna žičnica na planino, ki mora obratovati vse leto, brez resne ekipe zaposlenih to ni mogoče.«

Skromna prenočišča

Sedanji lastnik, ki hotela Šimnovec ne namerava obnoviti, jim je tega ponudil v odkup, še pravi Bombač in doda, da so zanj zainteresirani. V dveh letih naj bi rešili tudi težave z vodo, zato razmišljajo tudi o postavitvi hostla ali modernega planinskega doma. »Če uspemo s sedežnico, bo to naša naslednja naložba,« pravi Bombač.