V Bisnode Slovenija so skupaj z mednarodnim kompetenčnim centrom razvili model, ki napoveduje verjetnost blokade računov gospodarskih subjektov v prihodnjih 12 mesecih. Model so razvili glede na trenutne gospodarske razmere, saj podjetja potrebujejo o svojih potencialnih partnerjih čim več zanesljivih podatkov.

Boniteti poslovanja podjetja so poleg informacij, kako uspešno je podjetje poslovalo v minulem letu, dodali še oceno, kako uspešno bo podjetje upravljalo svojo likvidnost v prihodnje. S tem Bisnode kot hiša poslovnih informacij premika meje poslovnega napovedovanja. Omenjena ocena je na voljo za slovenski trg in regijo južni trgi, ki zajema Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo.

Bisnode glede na verjetnostni model blokade ugotavlja, da je imela na primer 8. novembra 2013 skoraj petina podjetij 66-odstotno povprečno verjetnost blokade TRR v letu 2014, dve tretjini podjetij pa 4-odstotno povprečno verjetnost blokade v 2014. Tako kaže, da ima 9606 družb in 11.866 s.p.-jev kar 75-odstotno povprečno verjetnost blokade TRR v letu 2014. Na drugi strani pa je 13.589 družb in 10.400 podjetnikov, ki z likvidnostjo nimajo težav, saj je verjetnost blokade le enoodstotna.

Regiji, ki bosta v letu 2014 imeli največ likvidnostnih težav, sta podravska in savinjska, med podjetji s težavami je ena četrtina majhnih in mikro podjetij, medtem ko glede na dejavnost najslabše kaže gostincem in gradbenikom.

Bisnode Slovenija, partner gibanja Gazela, je sicer pomemben del mednarodne skupine Bisnode AB, ki ima sedež v Stockholmu, prisotna pa je v 19 evropskih državah. V letu 2013 bo družba ustvarila za 8,5 milijona evrov prometa, kar pomeni 4-odstotno rast v primerjavi z letom 2012. Bisnode Slovenija se povezuje z Bisnode Hrvaška, Bisnode Srbija in Bisnode Bosna in Hercegovina v Bisnode južni trgi (Bisnode Southern Markets), ki sicer za leto 2013 napovedujejo 12,1 milijona evrov prometa in 3,4 milijona evrov EBITDA. V Sloveniji Bisnode zaposluje 120 ljudi, v celotni regiji južni trgi pa skoraj 200. jpš