Ker pa je vsaj ena krajanka, to je Eva Premk Bogataj, postala stranka v postopku pri pridobivanju dovoljenj, bi njeno nasprotovanje projekt tako zavleklo, da Kranj ne bi dobil evropskega denarja. »To pomeni, da do leta 2015 nove naprave ne bo in obstaja možnost, da izpad sredstev nadomestimo z zasebnimi vlagatelji, ki bodo morda vložek želeli povrniti tudi z višjimi cenami storitev,« je opozoril direktor mestne uprave Mitja Herak. Nova čistilna naprava med reko in cesto bo bližje prvim hišam, in to ljudi moti. »Ta odločitev je politična!« je prepričan Dušan Ropret, ki je eden tistih, ki so si že izborili ugodnosti pri plačilu komunalnih prispevkov. Takih pogodb naj bi bilo okoli 30.

Pogajali so se le z izbranci

Odvetniška pisarna Bandelj iz Ljubljane je pripravila pogodbe z nekaterimi krajani, da ti ne bi ovirali postopkov pridobivanja okoljevarstvenega in gradbenega dovoljenja za čistilno napravo. »Te pogodbe so žalostne. Gre za drobiž. Ljudje so se tako odpovedali svojim pravicam. Jasno pa je, da je tudi srečanje z odgovornimi premik naprej, a zelo pozno. Zakaj javnost ni bila vključena prej, še ni jasno. Sama bom sodelovala z vsemi v dialogu,« trdi Premk-Bogatajeva. Če bo vztrajala s pritožbami v upravnem postopku, bodo kohezijska sredstva izgubljena, projekt Gorki pa ogrožen: »Tega bremena nočemo nositi ne jaz ne drugi v civilni pobudi. Zavedati bi se ga morali odgovorni Mestne občine Kranj. Nihče pa ne zapira vrat, iskati moramo rešitev.« Časa za pridobitev dovoljenj je zelo malo, krajane pa je posebej razburilo dejstvo, da so se nekateri pogajali in dogovorili za ugodnosti, drugi pa o tem niso ničesar vedeli. Zato je obveljal predlog, da bo občina sklicala sestanek s tistimi, ki pričakujejo »rento« zaradi vplivov na okolje, in krog upravičencev naj bi se razširil. »Kar vsem jo boste dali! Zakaj le nekaterim?« pa je bilo pogosto slišati v razgreti razpravi.

10.000 evrov pogajalcu

Mestna oblast v Kranju je že aprila podjetju Maling v lasti Marka Glasenčnika zaupala zastopanje Mestne občine Kranj v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja, podjetje pa je sodelovalo tudi pri pripravi pogodb z nekaterimi krajani. Do zdaj so mu plačali že 10.200 evrov.

Glasenčnik nam je pojasnil, da ima bogate izkušnje tudi pri drugih podobnih projektih. No, podjetje je ustanovil 2011, edini plačnik pa je, vsaj med državnimi ustanovami in občinami, občina Kranj. »Dovoljenje bomo dobili, če pa bo prišlo do pritožb, projekt pade v vodo!« je prepričan, medtem ko na naša vprašanja o referencah ni odgovoril.

Da so bili postopki vse prej kot transparentni, dokazuje več okoliščin. Mestna občina Kranj (kljub rednim tedenskim sporočilom) javnosti ni nikoli obvestila o pogodbah s krajani, o zapletih z dovoljenji, še manj o celotnem poteku najbolj zahtevnega objekta v okviru projekta Gorki. V postopke za pridobitev dovoljenj se je bilo mogoče priglasiti v času dopustov, pozorni so bili le redki. Toda Eva Premk Bogataj in člani civilne pobude so na koncu dosegli vsaj eno: občinski veljaki so morali priti v Orehek in Drulovko, kjer zdaj kar večina ljudi pričakuje denarne ugodnosti zaradi nove čistilne naprave.