Skupni dolg znaša že 3,5 milijona evrov

Predvčerajšnjim zvečer je bila v Laškem seja občinskega sveta, na katero so svetniki povabili tudi predstavnika podjetja WTE Roberta Bizjaka, ki pa jim seveda ni mogel povedati nič novega. V WTE namreč vztrajajo, da so skupni stroški projekta znašali nekaj manj kot šest milijonov evrov, medtem ko občina Laško ves čas poudarja, da stroškov za gradnjo pilotne stene in kanala, dodatnih del mimo pogodbe in kapitalskih obresti za vmesno financiranje ne more priznati. Vodilni iz občine in podjetja WTE si zdaj pošiljajo elektronska sporočila in poskušajo s kompromisom oblikovati nov izračun projekta, hkrati pa se že pripravljajo na novo sodno obravnavo, ki naj bi bila prihodnji teden in na kateri naj bi se pogovarjali še o drugem delu dolga. Na zadnji dan lanskega decembra je namreč skupen dolg občine zaradi neplačevanja računov znašal že nekaj več kot 3,5 milijona evrov. Spomnimo, da je občina Laško pred dvanajstimi leti, ko je bil njen župan še Jože Rajh, s podjetjem WTE iz Essna in Storitvenim podjetjem Laško sklenila koncesijsko pogodbo za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave. Koncesionarja sta zgradila čistilno napravo ter tri kilometre in pol povezovalnega kolektorja, kanalizacijskega sistema pa nista končala, ker občina ni zagotovila v pogodbi določenega lastnega deleža. Ker kanalizacijsko omrežje ni bilo zgrajeno, podjetje WTE pa je kljub temu zaračunavalo odvajanje in čiščenje odpadnih voda, so se na občini odločili, da računov ne bodo plačevali, ker se jim niso zdeli pošteni.

Razmišljajo tudi o prekinitvi stikov

Laški župan Franc Zdolšek je že pred leti dejal, da bi bilo mnogo bolje, če bi občina z WTE sklenila klasično koncesijsko pogodbo, po kateri mora koncesionar sam zagotoviti denar, lokalna skupnost pa po določenem času plačevanja najemnine postane lastnica objekta. Vendar pa se je prejšnja občinska oblast odločila drugače in podpisala tako pogodbo, da se ljudje še zdaj držijo za glavo. Strinjali so se namreč, da bo del sredstev zagotovila občina, del pa koncesionar, ki pa bo zaračunaval tako čiščenje kot tudi kanalščino. Problem je nastal tudi zato, ker je bila pogodba v nekaterih členih zapisana preveč ohlapno in si jo je vsak razlagal po svoje. Občini se denimo zdi pošteno, da bi plačevali čiščenje odpadne vode samo za tiste občane, ki so priključeni na čistilno napravo, ne pa vseh stroškov, ki nastanejo z obratovanjem. Čistilna naprava je bila zgrajena tudi za Pivovarno Laško, ki svoje račune sicer plačuje, vendar si tudi želi, da bi plačevala samo tisto odpadno vodo, ki dejansko odteče v čistilno napravo. Župan je na občinski seji dejal, da si seveda zelo želi, da bi z WTE dosegli primeren dogovor, da pa vendarle obstaja tudi možnost, da bodo z njimi enostavno prekinili vse poslovne stike.