Na vrsti bo poslušanje Kanglerjevih pogovorov

Včeraj je pred okrajno sodnico Alenko Golčer zato stopila samo Tanja Vindiš Furman, direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor. Obtožba ji očita storitev dveh kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja in pravic, Kangler pa se bo moral braniti očitka sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Vindiš-Furmanova je včeraj zavrnila krivdo, bivši župan pa bo znova povabljen na sodišče prihodnji petek.

Obtožni predlog je višji državni tožilec Boris Marčič podkrepil s prisluhi Kanglerjevih telefonskih pogovorov, ki so jih tajno posneli kriminalisti in jih bodo v tem postopku predvidoma javno predvajali. Vindiš-Furmanova je po njegovem prepričanju dvakrat zlorabila svoj položaj direktorice stanovanjskega sklada. Prvič s tem, ko je jeseni 2009 zaposlila zdaj 26-letno Astrid Bah, nekdanjo članico podmladka SLS in Kanglerjevo podžupanjo. »Razpis je objavila na dan, ko je Bahova diplomirala, zavodu za zaposlovanje pa je sporočila, da naj bo razpis objavljen samo v prostorih zavoda, ne pa tudi na svetovnem spletu,« ji očita tožilec.

Tisti dan je bilo na zavodu prijavljenih 228 brezposelnih diplomiranih ekonomistov, ki so izpolnjevali pogoje razpisa, na katerega pa sta se prijavili samo Bahova in še ena oseba. »Iz posnetih telefonskih pogovorov je razvidno tudi, da sta se Bahova in Kangler pogovarjala o zaposlitvi. Še preden je dobila službo, sta se dogovarjala tudi o plačilu šolnine za drugo bolonjsko stopnjo,« je razložil Marčič. Bahova je še zmeraj zaposlena v stanovanjskem skladu, ki je financiral njen magistrski študij.

Drugo kaznivo dejanje naj bi direktorica in nekdanji župan zagrešila s tem, ko je sklad od podjetja Vamar konec leta 2010 odkupil samski dom za delavce za potrebe začasnih bivalnih enot. Direktor in lastnik Vamarja je Radivoje Vasić, tutor Srbske pravoslavne cerkve, njegova žena pa je teta županove soproge Tanje Kangler. Sklad je za kvadratni meter teh enot odštel 1618 evrov in plačal skupno 1,334.000 evrov, čeprav je geodetska uprava vrednost objekta ocenila na zgolj 610.213 evrov.

Sklad objavil diskriminatorni razpis

»V pogovorih, ki so se nanašali na nakup občinskih zemljišč za potrebe pravoslavne cerkve, je Vasić seznanil Kanglerja tudi s tem, da je lastnik samskega doma,« je razložil tožilec Marčič. »Kangler si je dom ogledal, tja odpeljal Vindiš-Furmanovo, nakar je sklad objavil diskriminatorni javni razpis, saj pogojev razpisa ni izpolnjeval nihče drug razen Vamar.«

Zaradi Kanglerjeve bolezni je preklicano današnje nadaljevanje predobravnavnega naroka v zadevi Toplarna, v kateri je nekdanji župan obdolžen zaradi domnevne zlorabe položaja. Na začetku naroka 25. oktobra se je soobtoženi Mojmir Grmek, direktor javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, izrekel za nedolžnega.

V tej aferi, ki jo je razkril Dnevnik, je bila občina pri verižni preprodaji zemljišč oškodovana za najmanj 2,3 milijona evrov, ker ni izkoristila svoje predkupne pravice. Pozneje pa tudi ni sprožila postopka ničnosti kupoprodajnih pogodb, na podlagi katerih je vrednost zemljišč za potrebo izgradnje toplarne v petih dneh porasla s treh milijonov evrov na kar 11 milijonov evrov.