Kot smo poročali septembra, se je skupina staršev vmešala v postopek imenovanja ravnateljice in zvijačno s preglasovanjem ustoličila svojo favoritko Miro Jug Skledar, čeprav sta šolski in dijaški kolektiv poprej večinsko podprla svojo kandidatko Katjo Rek. Ravnateljica Nevenka Kisner, ki odhaja v pokoj, je zaradi dogajanja kazensko ovadila Šadla.

Za neprimernosti nagrajen s (pod)predsedniškim položajem

Policija je njeno ovadbo zavrgla, je pa ugotovila, da je bilo početje tiskovnega predstavnika neprimerno za javnega uslužbenca, zato je direktor policijske uprave z njim opravil opozorilni razgovor. Člani sveta zavoda so Šadla zatem »nagradili« s tem, da so ga imenovali za podpredsednika sveta, svet staršev pa ga je imenoval celo za svojega predsednika.

Ravnateljica, zaposleni in dijaki na šoli so o spornem imenovanju Jug-Skledarjeve obvestili ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport. V primer se je vključil inšpektorat za šolstvo in šport, ki je 23. oktobra predlagal razveljavitev imenovanja nove ravnateljice.

Šolska inšpektorica Marija Karba je namreč v inšpekcijskem postopku ugotovila, da sta v junijskem glasovanju za ravnateljico svoj glas oddali tudi članici sveta, ki sta bili na ta položaj imenovani nezakonito. Zaradi te nelegalnosti Jug-Skledarjeva ni zbrala večine glasov. »Inšpektorat je v izognitev nadaljnjim zapletom z vidika zakonitosti mandata ravnateljice predlagal svetu šole, da razveljavi sklep o imenovanju Mire Jug Skledar in ponovi celotni postopek,« je v odločbi zapisala Karba.

Inšpektorica je obenem svetu šole predlagala sprejem ugotovitvenih sklepov, da tri članice sveta šole niso bile zakonito imenovane. Gre za nadomestno članico Mojco Smonkar in dijakinji Anne Marie Roškar in Andrejo Belec. Slednji po ugotovitvah inšpektorice nimata zakonitega mandata, ker nista bili izvoljeni na tajnih volitvah, Smonkarjeva pa je po nezakoniti poti prišla v svet namesto Aleksandre Potočnik. Potočnikova je medijem že poleti opisala, kako je Šadl nanjo izvajal pritisk, da bi glasovala za njegovo favoritko. Ker tega ni hotela storiti, jo je začel pozivati, naj poda odstopno izjavo. Potočnikova je pritisku podlegla in odstopila, njo pa je na nelegalen način nadomestila Smonkarjeva.

Preslišali poziv k razveljavitvi imenovanja

Inšpektorica je ravnateljico, svet staršev in dijaško skupnost pozvala, naj naj v roku 30 dni izpeljejo nadomestne volitve članov sveta. Svet staršev se je z ugotovitvami inšpektorice seznanil na seji 25. oktobra in se nanje gladko požvižgal. Svetniki namreč sploh niso sprejeli sklepa v zvezi s pozivom inšpektorice, da naj se razveljavi imenovanje ravnateljice.

V zvezi z nelegalno imenovanimi članicami sveta šole pa so zapisali, da so bile vse tri imenovane »legitimno in zakonito«, češ da se na potek volitev ni nihče pritožil v zakonitem roku. Za morebitne kršitve pa svet zavoda ne more biti odgovoren, so se še sprenevedali in s šestimi glasovi za, enim proti in dvema vzdržanima sklenili, da naj Jug-Skledarjevi pošljejo v podpis pogodbo o zaposlitvi. Na isti seji so svetniki zavrnili tudi vlogo delavcev šole, ki so terjali odpoklic petih učiteljev – članov sveta zavoda, ker naj bi jim bile po oceni zaposlenih kršene njihove temeljne pravice.