Seveda slovenska fevdalizacija ni nastala kot obnovitev formalnega fevdalizma. Ampak kot funkcionalna obnovitev fevdalizma. Formalno imamo zahodne institucije. Ki pa delujejo kot fevdalne institucije. natančneje: kot zemljiška gospostva. Vsak, ki je kakršenkoli šef ali šefič, svojo institucijo razume in vodi kot zemljiško gospostvo. Zemljiški gospodje na slovenskem pa so svoja zemljiška gospostva, tako priča zgodovina, vodili po logiki partikularizma, tdui pravnega partikularizma. Vsak zemljiški gospod je namreč svoje zemljiško gospostvo obravnaval kt zasebno last, na katerem je vzpostavljal lastna ekonomska, socialna in pravna pravila, ki niso bila usklajena niti z drugimi zemljiškimi gospostvi niti z državnimi zakoni. Hkrati je oblikoval aparat, ki mu je zagotavljal izvrševanje lastne pravne in druge oblasti in prek katerega je svojo oblast tudi izvajal. Ne oziraje se na kar koli. Ali kogar koli. Ne oziraje se na zakone.

Če vas stvar spominja na vašo današnjo delovno organizacijo, je asociacija točna. Točno to je prej omenjena fevdalizacija slovenske družbe.Ona