Ker posluha odgovornih za zdaj ni bilo, Kastelic napoveduje, da bodo na občini sami poiskali ustrezne strokovnjake, ki naj bi preverili razlike med načrtovanimi in izvedenimi deli. Pripravljeni so počakati do konca aprila prihodnje leto, če ne bo šlo drugače, napoveduje tožbo. Občina bi morala sicer septembra republiški Družbi za avtoceste (Dars) plačati dobrih 300.000 evrov za gradnjo pločnika in kolesarske steze v trebanjskem krožišču, a tega, kot pravi župan, ne bodo storili, dokler omenjenih pomanjkljivosti, povezanih z gradnjo avtoceste, ne bodo odpravili.

Nevaren most, s katerega je že odpadel del betona

Ena bolj kritičnih točk je tudi dotrajani most nad nekdanjo hitro cesto v Belšinji vasi, ki je bil po besedah predsednika krajevne skupnosti Štefan Antona Straha predviden za rušenje. Letos spomladi ga je pristojni inšpektor začasno zaprl za vsa vozila. Z mostu je že pred dvema letoma na avto odpadel del betona, zavarovalnica zdaj zaradi odškodnine, ki jo je morala izplačati vozniku, med drugim toži tudi občino in krajevno skupnost. Kot je še poudaril Strah, je popolnoma dotrajana tudi zaščitna ograja, zato se bojijo, da bi z mostu odpadlo še kaj. »Pričakujemo, da bo država izpolnila dogovorjeno, torej da bo objekt porušila in naredila nov nadhod, ki bo varen za pešce, predvsem za otroke, ki hodijo v šolo.«

Na republiški Direkciji za ceste so pojasnili, da so z izgradnjo avtocestnega odseka mimo Trebnjega uredili sodobno navezavo za Belšinjo vas, s čimer je navezava prek omenjenega mostu izgubila svojo vlogo. Za končno rešitev bo potreben dogovor z občino, saj je most v skupnem upravljanju direkcije in trebanjske občine. Slednja je namreč zadolžena za cestišče po nadvozu, direkcija pa za nosilno konstrukcijo. Kdaj in kakšno sanacijo si lahko obetajo domačini, pa še ni jasno, saj so na direkciji pojasnili le, da bodo aktivnosti izvedli v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

Spomladi naj bi dela končali

Na Darsu sicer zagotavljajo, da so z razmerami v Trebnjem seznanjeni. »Trenutno poteka sanacija cest, ki so jih uporabljali za gradbiščne transporte, dela na deviacijah so že končana. Odpravo pomanjkljivosti, odškodnine itd., ki so jih dolžni rešiti partnerji, ki so trenutno v stečaju, se rešuje v sodelovanju teh podjetij in bank, ki so zanje izdale bančne garancije,« pravijo v državni družbi.

Tudi zamude pri dokončanju gradnje so po besedah odgovornih z Darsa povezane s težavami gradbincev – zaradi insolventnosti so prekinili sodelovanje s takratnim vodilnim partnerjem in pogodbo sklenili z drugim, ki je nato končal v stečaju. Zdaj je vodilno partnerstvo prejelo novo podjetje, ki naj bi dela na avtocestnem odseku Pluska–Ponikve tudi končalo. Kot obljubljajo, naj bi se to zgodilo prihodnjo pomlad.