Kot je pojasnil predsednik HZS Matjaž Rakovec, te številke sledijo sanacijskemu načrtu 160.000 evrov pozitivnega rezultata za naslednje leto, na podobne pozitivne številke pa računa tudi za letos.

"Upoštevali smo realno povečana sredstva glede na to, da se je Slovenija uvrstila na OI. Zveza dobiva bolj ali manj stalna sredstva, zato smo načrtovali 10-odstotno last. To so predvsem prihodki od mednarodne zveze in del sponzorskih sredstev, ki pa so malo povečana, ker bo tekmovalno leto izjemno naporno," je sprejetje (od 21 delegatov na skupščini je za glasovalo 15) dejal Rakovec.

Največ prahu dvignil sanacijski program

Današnja 33. izredna seja skupščine HZS je bila sicer precej burna. V točki pred sprejetjem finančnega načrta za naslednje leto so se delegati seznanjali s sanacijskim programom zveze med leti 2014 in 2018 ter z delom sanacijske skupine. Rakovec je pri tej točki naletel na največ različnih mnenj, nekateri prisotni so poudarjali izjemen pomen takšnega načrta za prihodnost slovenskega hokeja in tudi predlagali, da bi morala program pred sprejetjem pregledati še revizorji.

Rakovec je imel ob predstavitvi tega načrta sicer tudi podporo nadzornega odbora oziroma predsednika slednjega Branka Terglava, najbolj pa sta Rakovcu pri tej točki nasprotovala član predsedstva HZS Marko Pogačnik in Srđan Kuret. A pri tej točki ni šlo za glasovanje, temveč zgolj za seznanitev skupščine z delom skupine; kot je poudaril Rakovec, je predsedstvo s tem, ko je pripravilo načrt in ga predstavilo, svoj del naloge, ki mu ga je na prejšnjem zasedanju naložila skupščina, opravilo.

"Kot je bilo videno, so določeni posamezniki ali skupina želeli, da se določene skupščinske sklepe zruši. V tistem trenutku je bilo najbolje presekati debato. Delegati so se seznanili s sanacijskim načrtom do leta 2018. Mislim, da je postavljen na nekih realnih temeljih, ki vsako leto predvidevajo pozitiven rezultat, in da bi lahko do leta 2018 sanirali negativni družbeni sklad," je dejal Rakovec.

Naslednja skupščina najverjetneje julija prihodnje leto

Redno skupščino HZS bodo najverjetneje sklicali konec julija prihodnje leto, ko naj bi naredili tudi programsko volilno konferenco, saj se štiriletni mandat Rakovca takrat izteka.