Ministrstvo je namreč zmago Postojnski jami omogočilo s tem, ko je pri za izid odločilnem merilu o sodelovanju z lokalno skupnostjo, ki so ga ponudniki dokazovali z izkazi, povsem enakovredno upoštevalo tako enostranske izjave Postojnske jame kot dvostransko podpisana pisma o nameri, ki so jih predložili preostali trije ponudniki. In to kljub temu, da je uradnik na ministrstvu Miran Zupanc predhodno poudaril, da »enostranska izjava, podpisana od bodočega najemnika, ne pomeni nič«, in kljub temu, da je ministrstvo med razpisnimi pogoji posebej izpostavilo vzpostavitev učinkovitega sodelovanja z lokalno skupnostjo. Če bi ministrstvo to upoštevalo, bi bil glede na skupno točkovanje najugodnejši ponudnik občinski javni zavod Znanje Postojna.

Pisali ministru

»Naša priporočila so bila nesramno zlorabljena,« so zato v obsežnem odprtem pismu, ki so ga poslali ministru Urošu Grilcu, zapisali v krajevni skupnosti Bukovje, kjer stoji grad, treh tamkajšnjih turističnih društvih in Gostilni Požar, ki je edini gostinski lokal v Predjami. Opozorili so, da jih Postojnska jama o svoji kandidaturi ni niti obvestila niti jim ni predstavila morebitnega bodočega sodelovanja, kar se jim zdi ponižujoče. O iskrenosti napovedi Postojnske jame o sodelovanju pa podpisniki dvomijo tudi zato, ker pod novim vodstvom Postojnske jame dobrega sodelovanja že zdaj ni bilo, kvečjemu oviranje, s čimer naj bi bili seznanjeni tudi na ministrstvu.

Na ministrstvu so nam odgovorili, da je pismo o nameri enako pravno zavezujoče kot enostranska izjava ponudnika in da tudi v podobnih primerih pri javnem naročanju velja načelo, da če je možno razpis razumeti na način, kot ga je razumel ponudnik, je to treba upoštevati.

Sinergija med spomenikoma nujna

Grilc nam je pred kratkim sicer dejal, da sta od vseh gradov v lasti države komercialno zanimiva le Blejski in Predjamski, kar tudi pomeni, da nista v breme državi. Dober obisk Predjamskega gradu pa je v veliki meri prav posledica skupnega trženja s Postojnsko jamo, kar je kot svojo pomembno prednost pred konkurenco ves čas izpostavljal tudi Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnske jame, ki je tudi ponudila najvišjo najemnino, 240.000 evrov na leto. Drugouvrščeni zavod Znanje je ponudil le 10.000 evrov manj, s tem pa sprožil pomisleke o finančni vzdržnosti svoje ponudbe, če ne bi mogel doseči tako visokega obiska kot Postojnska jama. Brigita Kidrič, direktorica zavoda, nam je pojasnila, da so se prijavili s trdno finančno konstrukcijo, ki pa je do danes niso javno razkrili, in v razvojnem programu izpostavili sodelovanje s Postojnsko jamo, saj so sinergije med Postojnsko jamo in gradom pa tudi drugimi turističnimi ponudniki v regiji za doseganje dobrih rezultatov nujne. »Sicer pa pri Predjamskem gradu poudarek ne sme biti na množičnosti, ampak na kakovosti,« je dejala Kidričeva. Ta je sicer žena predsednika krajevne skupnosti Bukovje Dušana Kidriča, ki pa se je, kot je zatrdil, izločil iz vseh postopkov odločanja o podpori krajevne skupnosti posameznim ponudnikom.

Kako komentira odziv lokalne skupnosti, smo želeli vprašati tudi Batagelja, a za nas ni bil dosegljiv. vrž