Podrobnosti iz obtožnice ni želel razkriti, a dejstvo je, da se te nanašajo predvsem na organizacijo reševalne službe v ZD Velenje in plačilo zaposlenih v tamkajšnji reševalni službi. Nekateri reševalci so bili namreč po prevedbi plač glede na veljavne predpise razvrščeni prenizko, na kar so zaposleni prvič opozorili že septembra 2008. Nekatere je direktor razporedil tudi za 14 plačnih razredov višje, kot bi smel, čeprav za to vsi niso izpolnjevali zakonsko predpisanih pogojev, medtem ko zdravstvenim tehnikom, zaposlenim v reševalni službi, ni želel priznati niti enega samega plačnega razreda več. Namesto tega je raje sklenil reorganizirati reševalno službo in jo razdelil na dve ločeni enoti.

»Vsem, ki so bili takrat zaposleni za določen delovni čas, je pogodbe prekinil in jih odpustil. Sam pa sem takrat dobil kar dve odpovedi iz poslovnih razlogov. Eno je ustavila delovna inšpekcija, z drugo je uspel. Sledilo je mukotrpno dokazovanje in prepričevanje že prepričanih o ne dobri organiziranosti reševalne službe, o lažnem prikazovanju spremljevalcev v reševalnih avtomobilih, ki jih ni bilo, in o previsokih plačah tistih, ki so bili direktorju blizu. Da to ni prav, smo opozarjali ne le direktorja, pač pa tudi člane sveta zavoda, javnost, predstavnike vseh treh občin ustanoviteljic, velenjsko, šoštanjsko in Šmartno ob Paki. Pa se ni zganil nihče,« pravi Janez Kramar, nekdanji vodja reševalne službe, ki pa je bil pozneje izvoljen v svet zavoda.

Plačali visoko ceno zaradi opozarjanja na nepravilnosti

Sledila je prijava na komisijo za preprečevanje korupcije, ki je menila, da je direktor ravnal koruptivno, in o tem obvestila tudi velenjsko občino kot ustanoviteljico javnega zavoda. Nadzor nad plačami je poleti 2010 opravilo tudi ministrstvo za zdravje. Kramarju se zdi nedopustno, da je Zupančič vseskozi vztrajal, da ni nič delal narobe, in o tem prepričeval tudi svetnike. Še več, v vmesnem času je zaposlil tudi nove zdravstvene tehnike in jim določil 15. plačni razred, čeprav je izhodiščni plačni razred zdravstvenega tehnika v reševalni službi 22. »O tem sem opozoril delovno inšpekcijo, a je direktor dvakrat dobil le opomin in moral plačati 20 evrov. Februarja letos sem zato zahteval, da se delovna inšpektorica iz postopka izloči, zaradi suma pristranskosti, saj se nikoli ni opredelila do navedenih kršitev, temveč je vedno našla le neke nepomembne nepravilnosti. Ko pa je marca ponovno opravila nadzor, je za čuda našla že pripravljene pogodbe za vse reševalce za 21. plačni razred, torej šest več kot prej. Po mojem mnenju je bil direktor na to opozorjen,« še meni Kramar.

Po neuradnih informacijah naj bi bil ZD Velenje zaradi tega, ker so bili nekateri zaposleni razvrščeni tudi v veliko višje razrede od zakonsko dovoljenih, oškodovan za najmanj 130.000 evrov. Za mnenje o obtožnici smo želeli povprašati tudi Zupančiča, a se na naše klice ni odzval niti nam klicev ni vrnil.