Zaradi nadgradnje čistilne naprave je že zavrelo med krajani Drulovke in Orehka, v neposredni soseščini sedanje in bodoče naprave pa živi okoli 3500 ljudi. »Mestna občina Kranj ljudi zavaja s ceno čistilne naprave, različnimi podatki in vplivi na okolje. Sama sem postala stranka v postopku pridobivanja gradbenega in okoljevarstvenega dovoljenja in zdaj name stalne pritiskajo, da naj se uklonim. A se ne bom, ker sem prepričana, da morajo ljudje vedeti vsa dejstva o tem, kaj nam pripravljajo. Odgovorno trdim, da je občina pri pridobivanju soglasij navajala tudi napačne, neresnične podatke. Eno od merilnih mest za vplive na okolje bi namreč moralo biti tik ob naši hiši, a ga nikoli ni bilo,« pravi dr. Eva Premk Bogataj, ki živi na Drulovki. Še ta teden naj bi na temo čistilne naprave na Drulovki organizirali zbor krajanov.

Ljudi prepričujejo z letaki

Za projekt Gorki je na kranjski občini odgovoren podžupan Bojan Homan (SDS), ki pravi, da je seznanjen s kritikami krajanov Drulovke in Orehka. Dialog z njimi je po njegovem mnenju nemogoč. »Tam so sami doktorji, s katerimi ni mogoče normalno komunicirati,« je bil nazoren. Prepričan je, da večina občanov kljub temu podpira prenovo čistilne naprave. Do zdaj na Mestni občini Kranj niso nikoli javno predstavili, kakšnih ugodnosti bodo deležni občani, ki stanujejo blizu čistilne naprave. So se pa pojavili letaki, ki ljudi prepričujejo, da bodo morali v globoko seči v žep, če bo občina zaradi pritožb na gradbeno dovoljenje izgubila evropske milijone. Zakaj gradbenega dovoljenja niso pridobili v osmih letih, kolikor že trajajo priprave na prenovo čistilne naprave, pa ni mogoče enostavno pojasniti.

Država še nidokončno dala dovoljenja

Kot smo že poročali, je občina – kljub temu da še nima gradbenega dovoljenja – za nadgradnjo čistilne naprave izbrala domačo Gorenjsko gradbeno družbo s partnerji. Revizijska pritožba tujega konkurenta je bila zavrnjena. Država še ni dokončno odločila o financiranju celotnega projekta Gorki, ki je za nekatere dele že dobil vse potrditve. Zasajene lopate pa bodo obmirovale, če ključna naložba – čistilna naprava – ne bo del te naložbe oziroma se bo gradnja zaradi izpada evropskih sredstev odmaknila v prihodnost.

»Ne bom se uklonila pritiskom, ki so vedno večji. Mi bomo imeli novo čistilno napravo 27 metrov od naselja. Projekt zamuja prav pri vsem,« trdi Premk-Bogatajeva in opozarja, da nanjo na različne načine pritiskajo dve podjetji in še odvetniška družba. V igri je ogromno denarja, a Kranj potrebuje tako vodovod kot kanalizacijo in čistilno napravo. Zakaj pa najpomembnejše gradbeno dovoljenje zamuja čez vse razumne meje in zakaj s tem javnost ni bila seznanjena, bomo morda izvedeli še ta teden, ko bodo zborovali krajani Drulovke in Orehka.