Izbrisi, pripojitve, off shore podjetje v ZDA

Občina bi morala svojo obljubo izpolniti do 17. oktobra, a ko je hotela družbam nakazati pripadajoči znesek, je ugotovila, da štiri družbe ne obstajajo več, ker so bile le teden dni pred predvidenim nakazilom pripojene k njihovim lastnikom. Pozneje so k lastniški družbi pripojili še eno podjetje, že od sredine septembra pa so izbrisane tudi štiri družbe v 100-odstotni lasti SGP Gorica, saj so sodišča zanje začela postopek izbrisa brez likvidacije. V igri za denar je tako ostalo le še pet družb: Perota, Presta, Zaklon, Nabla in SGP Gorica v likvidaciji. Slednja pa bo na koncu celo v minusu, saj mora del denarja nakazati drugim družbam, del pa nazaj občini zaradi pravde in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. A združevanj in pripajanj s tem še ni bilo konec – Perota in Presta, ki bi pobrali veliko večino denarja iz poravnave, sta namreč že 26. septembra dobili novega skupnega 100-odstotnega lastnika, družbo WPF LLC s sedežem na Canterville Road v Willmingtonu v ameriški zvezni državi Delaware. Družbo vodi izvršni direktor Milan Ranković, nekdanji veleposlanik v Alžiriji in tast Ivana Pušnika, solastnika skupine Alta, ki dela v Švici in se ukvarja z dobavami premoga. Glavna igralca novogoriške zgodbe, čeravno v družbah le redko nastopata kot lastnika, a bi lahko pojasnila združevanja in vzroke za ustanovitev podjetja v ZDA, sta likvidacijski upravitelj družbe SGP Gorica Janez Artič in nekdanji direktor omenjene družbe Miha Šegula. Artičev telefon te dni zvoni v prazno oziroma se v angleščini oglaša tajnica, ki sporoča, da je številka trenutno nedosegljiva. Se nam je pa oglasil Miha Šegula s pojasnilom, da je v Ameriki. Kaj več da bo lahko pojasnil v sredo, ko se vrne v Slovenijo.

Denar za zdaj na varnem

Ko je novogoriška občina ugotovila, da štiri družbe ne obstajajo več, je denar vseeno nakazala, ne podpisnicam poravnave, temveč na račun okrožnega sodišča Nova Gorica kot sodni depozit. Za to se je odločila tudi zato, ker je vrhovno državno tožilstvo dan prej predlagalo odlog izvršitve sodne poravnave. Novogoriško okrožno sodišče je že izdalo sklep o zadržanju poravnave, vrhovno sodišče pa o varstvu zakonitosti še odloča. Denar tako za zdaj še ostaja v Novi Gorici, odgovor na vprašanje, ali in kdaj bo prišel do Amerike, je za zdaj v rokah sodišč. Jasno pa je, da bodo v poravnavi zaslužili »drugi« in ne družba SGP Gorica v likvidaciji, ki ima do upnikov še nekaj več kot 2,5 milijona evrov nepoplačanih dolgov.