»Za kočevsko občino ni večje sramote kot to, da po dobrih štirih mesecih na samem objektu ni vidnega ničesar,« je kritičen do poteka obnove šole svetnik in nekdanji župan Janko Veber, sicer mož ravnateljice Osnovne šole Stara Cerkev Sonje Veber. Dvanajst od petindvajsetih kočevskih svetnikov je zato v rebalansu občinskega proračuna prerazporedilo 476.000 evrov in jih namenilo za obnovo pogorele šole. »Novembra 2013 bi lahko že imeli obnovljeno šolo, če bi poleg sredstev zavarovalnice zagotovili še 400.000 evrov lastnih sredstev,« menijo svetniki, ki se sklicujejo na podatke zavarovalnice. Občina je od zavarovalnice že dobila 923.000 evrov odškodnine, v letošnjem rebalansu pa za obnovo predvidela »le« 519.000 evrov. Kočevski župan Vladimir Prebilič odgovarja, da so letos nameravali porabiti del odškodnine, ostalo pa drugo leto. Do konca leta po njegovem mnenju ni možno opraviti del, vrednih skoraj milijon evrov. Prebilič vse očitke o zavlačevanju obnove šole v Stari Cerkvi zavrača in trdi, da je država sprejela takšno zakonodajo, ki onemogoča hitrejše delo.

Skoraj polovica svetnikov pa je prepričana, da potek dogodkov in višanje vrednosti investicije kažeta na »očiten interes enormne nepotrebne podražitve«. Investicija je s prvotnih 1,3 poskočila na 2,4 milijona evrov, med razlogi za povišanje vrednosti pa so tudi: zamenjava načina ogrevanja, zamenjava tlakov v pritličju, vgradnja modernega sistema prezračevanja, sanacija učilnic v pritličju, nakup opreme in povečanje kvadrature obnovljenega dela. A tudi dokumenti šolskega ministrstva – kjer so se ognili vsem vprašanjem s pojasnilom, da bodo konec novembra pripravili novinarsko konferenco – potrjujejo, da ne podpirajo tolikšne podražitve. »Ugotavljamo, da so v dokumentaciji predvideni posegi, za katere ocenjujemo, da niso potrebni (na primer vgradnja prisilnega prezračevalnega sistema), medtem ko niso obdelani sklopi, za katere ocenjujemo, da bi morali biti nujno preverjeni za izpolnjevanje bistvenih zahtev (npr. preveritev gradbenega stanja ohranjenega nadstropja v izmeri 454 m

2

), zato mora občina skladno z zakonom o graditvi objektov predložiti revizijsko poročilo,« je zapisano v dokumentu, ki ga je podpisal Mitja Maruško, vodja sektorja za investicije v predšolsko in šolsko infrastrukturo.

»Skrbi nas, ker se roki vedno znova zamikajo, obenem pa se v projekt vključujejo stvari, ki niso potrebne,« se strinja ravnateljica Osnovne šole Stara Cerkev Sonja Veber. »Med takšnimi je zagotovo gradnja steklene kupole,« dodaja Vebrova. Ravnateljica pogorele šole si sicer želi, da bi učencem čim prej znova zagotovili normalen pouk (ti se zdaj učijo tudi v gasilskem domu in župnišču), a zadnji odgovor občinske uprave kaže, da bodo učenci morali potrpeti vsaj še do poletja. Predvideni rok za primopredajo del je namreč 27. junij 2014.