Na novomeških vinogradniških območjih je okoli dva tisoč zidanic, od tega jih je po ocenah občine kar slaba tretjina brez ustreznih dovoljenj ali pa so neskladne s predpisi. Na Uradu za prostor na pobudo lastnikov že obravnavajo 186 tovrstnih primerov, od tega je 52 objektov takih, ki jih bo treba sanirati, preostale pa bo mogoče legalizirati brez sanacije. V ponedeljek začenjajo javno razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta, pripombe in predloge bodo zbirali do 5. decembra letos. O dokumentu bo na novembrski seji razpravljal tudi občinski svet, predvidoma februarja prihodnje leto pa bi lahko dopolnjen prostorski akt tudi sprejeli, ocenjujejo na Uradu za prostor.

Stroške izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta bodo nosili pobudniki, predvidoma bodo zanj odšteli po slabih 600 evrov. Na občini še ocenjujejo, da bi lahko legalizacija oziroma pridobivanje gradbenih dovoljenj v občinsko blagajno v prihodnjih dveh letih prineslo več kot pol milijona evrov.

Brez zapletov ni šlo

Potem ko so v novomeški občini konec leta 2009 sprejeli občinski prostorski načrt, v katerem so med drugim določili tudi gradnjo na vinogradniških območjih, so se številni občani znašli v postopkih gradbenih inšpektorjev, ki so ponekod zahtevali odklop elektrike in vode, izdali denarne kazni, prepovedali promet z zemljišči in podobno.

A lastniki brez ustreznih prostorskih dokumentov niso imeli možnosti legalizirati objektov, zato so pred dvema letoma na novomeški občini sprejeli sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta in objavili poziv k podaji pobud. Zapletlo se je v začetku lanskega leta, ko je takratna vlada nameravala pripraviti splošni akt o legalizaciji stavb, zato je občinska uprava za nedoločen čas prekinila pripravo dokumenta. Pobudo je vnovič prevzel Zavod za turizem, ko se je njegov direktor Ivo Kuljaj po odgovore obrnil na ministrstvo za infrastrukturo in prostor, kjer so občini priporočili, naj nadaljuje pripravo svojega prostorskega dokumenta.

Letos so tako začeli terenske oglede, v začetku oktobra pa so bili neformalno obveščeni, da omenjeno ministrstvo pripravlja nov predlog legalizacijskega zakona, ki naj bi ga sprejeli prihodnje leto. A so se tokrat na občini odločili, da nadaljujejo pripravo dokumenta, saj, kot pravijo, je težko verjeti v kakšne bistvene spremembe, razen povečanja stroškov »črnograditeljev« za zagotavljanje sredstev v državni proračun.

Če bo šlo po načrtih, si lahko lastniki zidanic v začetku prihodnjega leta vendarle obetajo legalizacijo, kar jim bo omogočilo tudi vključitev v ponudbo Zavoda za turizem Novo mesto, ki je pobudnik zidaniškega turizma.