Ker pa se na lovorikah ne sme spati in ker je žrtev še vedno ogromno (vsak dan na cestah v EU umre približno 80 ljudi!), je evropska komisija že izdelala načrt, po katerem naj bi do leta 2020 število smrtnih žrtev v prometu zmanjšali za polovico. Pri tem so opredelili nekaj strateških ciljev: nadaljnje izboljšanje varnosti avtomobilov, izboljšanje varnosti cestne infrastrukture, povečan poudarek na pametnih tehnologijah, več izobraževanja in tečajev varne vožnje, boljši nadzor in dodatni programi za motoriste.

Da je Evropa na področju prometne varnosti daleč pred preostalim svetom, priča tudi dejstvo, da je prvih deset najvarnejših držav po številu smrtnih žrtev na milijon prebivalcev evropskih (če zraven štejemo tudi Izrael, na 11. in 12. mestu nato sledita Japonska in Avstralija), najslabše pa je stanje v cestnoinfrastrukturno slabše razvitih državah s slabšim voznim parkom. Še zanimivost: v sedmih državah z največjim številom žrtev na milijon prebivalcev še danes na cestah umre več ljudi, kot jih je v večini evropskih pred 50 leti.mat