Prijave v medijsko-raziskovalni projekt Zlata nit, ki v organizaciji Dnevnika letos že sedmo leto prepoznava najboljše zaposlovalce, so v polnem teku. Med do sedaj prijavljenimi podjetji je skoraj polovica malih podjetij, pri čemer jih je kar nekaj takih, ki so po številu redno zaposlenih sodelavcev že skoraj srednje velika podjetja (srednje veliko podjetje v Zlati niti je podjetje, ki ima od 51 do 250 zaposlenih). Njihove prijave torej kažejo, da se podjetja zelo dobro zavedajo, da so njihov ključni kapital sodelavci in da je znanje s področja vodenja in razvoja zaposlenih nenehno treba spremljati, nadgrajevati in z njim zagotavljati uresničevanje poslovne strategije. Podjetja se v Zlato nit 2013 lahko prijavijo elektronsko na naslovu www.zlatanit.com.

Letošnji izbor najboljših zaposlovalcev bo zagotovo zanimiv, saj se vanj prijavlja vse več gazel, torej najboljših hitro rastočih podjetij, med zadnjimi prijavljenimi pa je tudi Tehnološki park Ljubljana, ki sicer sodi med subjekte podjetniškega podpornega okolja. Razveseljuje pa tudi podatek, da je nekaj novincev tudi med velikimi podjetji. Med njimi je na primer Kovinoplastika Lož, ki zaposluje 640 sodelavcev. »Kot delodajalec čutimo potrebo po večji prepoznavnosti naše organizacije v širšem okolju. Če jo bomo povečali, bo to zagotovo pripomoglo k lažjemu pridobivanju visoko kompetentnih kadrov za strateško pomembne naloge. Takih kadrov nam namreč zelo primanjkuje,« je enega od motivov za sodelovanje v Zlati niti pojasnila Stanka Ogrinc, vodja službe za kadre v Kovinoplastiki Lož.

Med partnerji Zlate niti 2013 je vnovič tudi Zavod RS za zaposlovanje, ki je v letu 2010 skupaj z najboljšimi zaposlovalci zagnal odmeven projekt Zaposlitveni izziv in ga izpeljal v enajstih podjetjih. Tako je zaposlitev dobilo kar 23 mladih ljudi, ki so bili sicer več mesecev v zavodovi evidenci iskalcev zaposlitve. »Najboljši zaposlovalci vedo, kako obdržati in spodbujati najboljše sodelavce. Kako jih nagraditi za njihovo delo in dosežke. In kako zagotoviti ustrezne pogoje za njihov nadaljnji razvoj, ki je ključnega pomena za uspeh vsake organizacije. Ravno tako se zavedajo, kako pomembno je nenehno pridobivanje znanja. S tem nastaja in se krepi bogata in dragocena zakladnica znanja. Iz nje lahko zajemajo in vanjo prispevajo tudi vsi tisti, ki šele vstopajo v organizacijo, v kateri se jim je odprla možnost za njihovo prvo ali ponovno zaposlitev. Podpora projektu Zlata nit tako pomeni tudi spodbudo najboljšim zaposlovalcem, da kljub tem negotovim časom uspešno nadaljujejo začrtano pot,« razmišlja Zlatka Srdoč Majer, generalna direktorica zavoda za zaposlovanje.