10. 5. 2010: V Sloveniji manjka 2284 zdravnikov, so ministrstvu za zdravje sporočili predstavniki zdravništva. Pri izračunu so upoštevali potrebe zdravstvenih domov, bolnišnic in potrebna nadomeščanja koncesionarjev, ki odhajajo v pokoj. Poleg tega so všteli tudi potrebe po povečanju števila zdravnikov zaradi predvidenega znižanja normativa na primarni ravni. Med kratkoročnimi ukrepi v zdravniški zbornici predlagajo aktivno iskanje zdravnikov v državah, kjer imajo primerljiv študij medicine.

19. 8. 2010: Po zadnjih povpraševanjih pri izvajalcih v zdravstvu bi potrebovali 500 dodatnih zdravnikov, je povedal minister za zdravje Dorijan Marušič.

19. 2. 2013: »Trg se uravnava tudi sam.« Tako na ministrstvu za zdravje odgovarjajo na pomisleke, da zakonodaja, s katero so v mandatu Dorijana Marušiča olajšali zaposlovanje zdravnikov iz tujine, današnjim razmeram ne ustreza. V letu 2011, ko je bil sprejet novi zakon, je bil naval velik, saj so prejeli 265 prošenj, leta 2012 je bilo teh prošenj 56, letos pa so prejeli zgolj dve, so pojasnili. V tem času so izdali 91 odločb o priznanju poklicne kvalifikacije, ki omogočajo zaposlovanje zdravnikov iz držav zunaj Evropske unije v slovenskem zdravstvu.

16. 10. 2013: Na zavodu za zaposlovanje je bilo septembra prijavljenih 188 brezposelnih zdravnikov, kar je sicer nekaj manj kot mesec prej, ko jih je bilo 225. A predsednik Zdravniške zbornice Slovenije Andrej Možina opozarja, da na zavodu niso prijavljeni vsi brezposelni zdravniki.

18. 10. 2013: »V preteklosti je bilo storjenih nekaj napak, med katerimi je gotovo agresiven uvoz zdravnikov iz tujine. Anomalija na področju brezposelnosti na eni in nezasedenih zdravniških delovnih mest na drugi ima več razlogov. Gotovo pa je brezposelnost zdravnikov le fiktivna, saj dejstva kažejo pravzaprav na njihovo pomanjkanje. Država bo morala storiti veliko več kot poslati starejše zdravnike, ki so izpolnili pogoje, v pokoj, saj bi tako na nekaterih področjih ostali brez izjemnih strokovnjakov.«

Prof. dr. Pavel Poredoš predsednik Slovenskega zdravniškega društva na 150. skupščini SZD