Mehko odpuščanje

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je v prvih devetih mesecih letos imela po zdajšnjih ocenah za 1,042 milijona evrov izgube. Da bi uravnotežila poslovanje, je vodstvo bolnišnice po vrsti varčevalnih ukrepov v zadnjih letih septembra letos predlagalo še dodatne ukrepe, ki se nanašajo predvsem na stroške dela. Gre za spremembe pri plačevanju dežurstev, spremembe pri delu v turnusih in postopno nižanje števila zaposlenih za dva odstotka s t. i. mehkim odpuščanjem.

Predlagane ukrepe je septembra potrdil svet bolnišnice, podprl jih je tudi minister za zdravje Tomaž Gantar, medtem ko na strokovnem svetu bolnišnice niso bili sprejeti in se tudi vsi zaposleni z njimi niso strinjali.

Kot prvo je bolnišnica s 1. oktobrom uvedla dežuranje po referenčnem količniku. Lavre je takrat pojasnil, da bodo pri plačilih dežurstev upoštevali pravilnik o neprekinjenem izvajanju 24-urnega zdravstvenega varstva in zbrane podatke o obremenitvah v času dežuranja, ki kažejo, da so zdravniki v času dežuranja obremenjeni v povprečju od 30- do 50-odstotno. Po Lavretovih besedah so tako tisti, ki dežurajo, po novem plačani toliko, kolikor jim glede na opravljeno delo v tem času pripada.

Napovedali umik soglasja za delo več kot 40 ur na teden

Z napovedanimi varčevalnimi ukrepi pa se del zaposlenih ni strinjal in tako je konec septembra sprva 23, nato pa 22 zdravnikov od 74, ki dežurajo, umaknilo soglasja za dežuranje s 1. novembrom, pri čemer je šlo večinoma za zdravnike z oddelkov za ginekologijo, za travmatologijo ter za splošno in abdominalno kirurgijo. To pomeni, da so zdravniki napovedali umik soglasje za delo več kot 40 ur tedensko.

Danes pa je direktor bolnišnice Lavre za STA sporočil, da je Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides sporočil, da vračajo soglasja za delo do 31. marca 2013 in da bo delo tako potekalo kot doslej.