Neuradno je za favorita veljal občinski javni zavod Znanje, ki pa je po številu točk za las zaostal za Postojnsko jamo, čeprav je pri finančnih merilih pridobil najvišje število točk. Na tretjem mestu je bila ponudba postojnskega samostojnega podjetnika Jerneja Knifica, na zadnjem pa ponudba postojnske družbe Rave, ki ima v lasti znan lokal Avio pub. Po naših informacijah se bosta najmanj dva od neizbranih ponudnikov pritožila.

Odločilne izjave o sodelovanju, čeprav enostranske

Ministrstvo je pri izboru najugodnejšega ponudnika upoštevalo višino najemnine oziroma odstotek od letnih prihodkov, sovlaganja v lokalno infrastrukturo ter sodelovanje z lokalno skupnostjo pri prezentaciji kraja in aktivnosti za popularizacijo kulturnega spomenika.

Kot je razvidno iz točkovanja ministrstva, so bile pri izboru najemnika odločilne točke za izkazano namero po učinkovitem sodelovanju z lokalno skupnostjo. Postojnska jama je v ta namen priložila več izjav o sodelovanju, vendar pa po naših informacijah niso bile obojestransko podpisane, kar bi lahko pomenilo, da gre za prazne obljube. Kot smo neuradno izvedeli, bodo prav društva in ustanove, za katere v Postojnski jami navajajo, da so z njimi pripravljeni sodelovati, opozorili, da dosedanje izkušnje temu ne pritrjujejo.

Po drugi strani pa naj bi glavni konkurent, občinski javni zavod Znanje, odločilne točke, paradoksalno, izgubil prav pri sodelovanju z lokalno skupnostjo, ker naj bi bile nekatere izjave izločene iz točkovanja, ker jih je občina oziroma zavod podpisal tako rekoč sam sebi. Direktorica Zavoda Znanje je poleg tega tudi žena predsednika Krajevne skupnosti Bukovje, v kateri se nahaja Predjamski grad.

Postojnska jama se je dobro odrezala tudi pri izkazanih aktivnostih za promocijo kulturnega spomenika, pri čemer bo lahko izkoriščala prednosti in sinergije, ki jih prinaša skupno trženje s Postojnsko jamo. Marjan Batagelj, predsednik uprave Postojnske jame, je že pred prijavo izpostavil, da je to lahko ena pomembnejših prednosti, saj Predjamski grad že zdaj dosega tako visoko število obiskovalcev, 100.000 letno prav na račun skupnega trženja s Postojnsko jamo in tudi enotne vstopnice. Poleg tega ima Postojnska jama tudi koncesijo za upravljanje s predjamskim jamskim sistemom.

Ministrstvo za kulturo: Novi najemnik naj poveča prepoznavnost Predjamskega gradu

Na ministrstvu so izpostavili, da od novega najemnika pričakujejo, da bo za ta edinstveni spomenik ustrezno skrbel, ga s sodobnimi pristopi prezentiral in skupaj z motiviranimi krajani, lokalno skupnostjo in drugimi partnerji povečal njegovo prepoznavnost doma in po svetu, pa tudi, da bo program v njem, ki ga je treba obogatiti, potekal na najvišji kakovostni ravni in bo predstavljal dodano vrednost v regiji. »Za ministrstvo pa predstavlja oddaja spomenika v dolgoročni najem zagotovitev sredstev za investicijska vlaganja v spomenik oziroma reinvestiranje prejetih dohodkov od najemnin namensko nazaj v grad,« so še poudarili.