Poročali smo že, da je 22 od 74 zdravnikov, ki so bili razporejeni na različna dežurna mesta v bolnišnici, od kirurgov do ginekologov in drugih specialistov, umaknilo svoja soglasja za dežuranje, saj se z varčevalnimi ukrepi, ki jih je predlagalo vodstvo bolnišnice, niso strinjali.

To pa pomeni, da po novem za dežurstvo ne bodo več plačani glede na plačni razred, v katerega so uvrščeni, pač pa po osnovnem, 50. razredu. Ker je večina razporejena od 55. do 57. razreda, je to doslej v denarju pomenilo, da so za posamezno dežurstvo pri plači prejeli 1000 evrov bruto dodatka, po novem pa bodo prejeli le 640 evrov bruto. »Vendar se je do včeraj večina tistih, ki niso bili pripravljeni podpisati aneksa k pogodbi, po zagotovilu namestnice predstojnika kirurškega oddelka uskladila in odločili so se, da bodo počakali šest mesecev, potem pa znova ocenili situacijo in pretresli učinke takega ukrepa,« je povedal predsednik sveta zavoda Niko R. Kolar. Predstojniki oddelkov naj bi tudi že pripravili nove razporede dežurstev po turnusu za november. Zdravje pacientov tako v nobenem primeru naj ne bi bilo ogroženo, bi se pa čakalne vrste za nenujne preiskave in operacije lahko podaljšale, če bi zdravniki, ki so umaknili soglasja, pri svoji nameri vztrajali še naprej.

Spomnimo, da je varčevalne ukrepe v slovenjgraški bolnišnici nedavno ob obisku v Slovenj Gradcu podprl tudi minister za zdravje Tomaž Gantar, manj pa so jim naklonjeni zaposleni. Z varčevalnim načrtom bi po besedah direktorja Janeza Lavreta v bolnišnici na leto prihranili več kot 800.000 evrov bruto, skoraj polovico od tega na račun plačil dežurstev, ki so očitno rakava rana slovenskega zdravstva. Vlada pa je na sprejetje varčevalnih ukrepov vezala tudi kar tri milijone evrov premostitvenega kredita, ki je nujen za nadaljnje poslovanje bolnišnice. Slovenjgraška se tako nadeja, da bo že januarja prihodnje leto lahko najela 1,5 do dva milijona evrov omenjenega kredita.