Zavod Delak je te dni obvestil javnost, da je ministrstvo za kulturo sprejelo odločitev, da se njegova vloga na javnem razpisu za financiranje kulturnih programov na področju umetnosti zavrže. Znani režiser Dragan Živadinov iz Zavoda Delak je razočaran povedal, da dela prijave, ki govori o izobraževanju, niso izpolnili, ker se zavod s tem ne ukvarja, pri tem pa seveda niso pomislili, da bo zato njihova vloga zavržena kot nepopolna. Od ministrstva bi Živadinov pričakoval, da ga bodo na napako opozorili, ne pa, da vlogo enostavno zavržejo.

Formalnosti ali vsebina?

Problematika seveda ni nova, pred leti je nanjo opozarjal Marko Brecelj. Že tedaj se je zastavilo vprašanje, ali naj uradništvo ubere strogo formalno pot, ki od prijaviteljev upravičeno pričakuje, da bodo z vso skrbnostjo napisali vloge za javna sredstva (ki so vse manjša), ali pa naj bo uporabniku prijaznejše, naj mu torej pomaga in ga ne izloči zaradi formalnih napak.

Oba vidika imata svoje argumente. Prijavitelj na razpise je v situaciji, ko je prav ta vloga njegov ključ do sredstev, zato je skrbnost pri sestavi odločilna. To velja za vse razpise, tudi za razpise EU, ki so pogosto še bolj zahtevni in kjer brez milosti zavržejo nepopolne vloge. Brez milosti tudi zato, ker bi opozarjanje na pomanjkljivosti vzelo čas, denar, zavrlo ritem odločanja in tako naprej.

Vsa ta papirna pregrada torej odžene nespretne izpolnjevalce. Rezultat te strogosti, opozarjajo mnogi, pa je lahko dvoumen: na eni strani je jasno, da je mogoče projekte ocenjevati le na podlagi zapisanega, po drugi strani pa do subvencij laže pridejo profesionalni poznavalci procedur in zaželene kulturniške latovščine, ki pa niso nujno tudi enako dobri umetniki. Financer se mora torej nujno soočiti tudi z vprašanjem, ali naj formalnopravni vidik na tako občutljivem področju, kot je umetnost, povsem prezre vsebinskega.

Primerljivost z javnimi zavodi?

Ministrstvo za kulturo vendarle ni do konca togo in formalno. Nekaj prijaviteljev na omenjeni razpis je opozorilo na pomanjkljivosti v vlogi in ti so jih nato dopolnili. V primeru Zavoda Delak, pojasnjujejo na ministrstvu, pa je šlo za drugačno težavo. Na razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje 2014–2017 so se lahko prijavili prijavitelji z najmanj tremi od štirih razpisanih programskih sklopov, ti pa so produkcija in postprodukcija, mednarodno sodelovanje in gostujoče uprizoritve, mednarodni festivali in platforme ter poklicno usposabljanje in druge produkcijske forme. Predmet tega razpisa je namreč sofinanciranje dejavnosti kulturnih izvajalcev, ki so po obsegu, kakovosti in dostopnosti primerljivi s programi, ki jih zagotavljajo javni zavodi na področju kulture, in od tod zahteva po najmanj treh od štirih programskih sklopov.

»Zavod Delak je prijavil le dva programska sklopa, in sicer produkcija in postprodukcija ter mednarodno sodelovanje in gostujoče uprizoritve, in tako ni izpolnil pogojev, določenih v besedilu razpisa. Zato je bila vloga Zavoda Delak zavržena ob odpiranju vlog in do vsebinske presoje sploh ni prišlo. Od 23 prispelih vlog na omenjeni razpis je bilo zavrženih pet vlog, ker niso izpolnjevale pogojev, kar je, sploh glede na zahtevnost javnega razpisa, nekako običajna statistika,« so povedali na ministrstvu.

Obstaja več možnosti

Ministrstvo še dodaja, da »pozovejo k dopolnitvi samo vlagatelje, katerih vloge so formalno nepopolne, torej ne vsebujejo vseh zahtevanih sestavin, na primer dokazil, ne pa tistih, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev«. Prijavitelji se lahko z vprašanji glede same vsebine razpisa in izpolnjevanja prijav kadar koli obrnejo na pristojne uslužbence, v zvezi z omenjenim razpisom so julija organizirali tudi javne inštrukcije.

Za tiste, katerih vloge so bile na tem razpisu zavržene, pa možnosti za financiranje še vedno obstajajo, sporočajo z ministrstva: »Trenutno je na ministrstvu za kulturo odprt razpis za izbor večletnih kulturnih projektov, ki predvideva sofinanciranje štiriletnih kulturnih projektov (od 2014 do 2017) na podpodročjih uprizoritvenih, glasbenih, likovnih in intermedijskih umetnosti, ter dvoletnih kulturnih projektov (od 2014 do 2015) na podpodročju uprizoritvenih umetnosti. Sofinanciranje je namenjeno podpori večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin ter podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev. Prijavitelji se lahko na razpis prijavijo do 4. novembra 2013. Glede na izkazane reference in pa vsebino predvidenih projektov menimo, da ima Zavod Delak vse možnosti prijave na omenjeni razpis.«