Ljubljansko okrajno sodišče je pred kratkim domnevnemu neplačniku parkirnine ugodilo v zahtevi za sodno varstvo in ustavilo postopek o prekršku, saj je ugotovilo, da je odločba o prekršku nezakonita. Mestnemu redarstvu očitno ne gre najbolje od rok dokazni postopek, ki ga mora voditi kot prekrškovni organ, če prekrškarja ovadi uslužbenec javnega podjetja, ki ni uradna oseba. Povedano drugače, pri mestnem redarstvu dokazni postopek razumejo kot nekakšen avtomatizem in se zanašajo le na ugotovitev uslužbenca Ljubljanskih parkirišč in tržnic.

Pomanjkljivega dokazovanja se na mestnem redarstvu bržkone zavedajo, zato je verjetneje, da to počnejo zavestno v dogovoru z Ljubljanskimi parkirišči in tržnicami, in sicer na način, da bo v mestni zakladnici čim pogosteje žvenketalo. Račun je sila preprost: zanemarljiv odstotek domnevnih prekrškarjev se bo sicer pritožil, večina pa bo, da bi se izognila morebitnim nevšečnostim – in zaradi možnosti plačila zgolj polovične kazni v prvih osmih dneh po prejemu položnice – brez odvečnega razmišljanja 20 evrov poklonila mestu.

Poslovna logika se veliki mestni družini obrestuje, saj je lansko leto na tak način svojo blagajno oplemenitila za več kot 300.000 evrov. A problem je, ker s tovrstnimi poslovnimi manevri – pa naj zveni velikemu družinskemu poglavarju še tako čudno – ne kuje dobička neko zasebno podjetje, ampak občinski organ, ki bi mu morala biti na prvem mestu zakonitost postopka.

Toda zakonito voden postopek bi bil za mestno občino neprofitabilen, opozarjajo pravniki. Le kam bi prišli, če bi moral vsak kontrolor Ljubljanskih parkirišč in tržnic zaradi vsakega ozelenelega vozila priti na sestanek na mestno redarstvo s polno malho dokaznega gradiva. Seveda bi prav toliko časa na drugem koncu pisalne mize moral nekdo iz redarstva zapisovati kontrolorjevo izpoved. Teoretično je vse to morda izvedljivo, a v praksi bi bilo takšno početje še najbolj primerljivo s Sizifovim.

Če bi bili na mestnem redarstvu v prvi vrsti zavezani izdajanju zakonitih odločb o prekrških, bi bilo učinkoviteje oziroma ceneje, da bi okrepili svoje vrste in na teren poslali ducat novih rdečih uniformirancev, ki bi nadomestili »ovaduhe« Ljubljanskih parkirišč in tržnic in bi kot pooblaščene osebe lahko po mili volji prekrškarjem pisali globe brez zbiranja dokazov.

A vsi ti dobrohotni namigi so povsem brez haska, saj na mestnem redarstvu ne puščajo niti trohice dvoma o brezhibnosti svojega početja. Glede na to, da so lani kar 19.598 zelenih obvestil kontrolorjev s sila zamudnimi, a po njihovih trditvah pravilnimi dokaznimi postopki pretvorili v globe, jim lahko nesposobni smrtniki za učinkovitost le čestitamo.