Bienalsko platformo so, kot poudarjajo organizatorji, leta 2007 vzpostavili zaradi potrebe po redefiniciji pojma ilustracije; kot dodajajo, so bili v šestih letih delovanja priča razmahu ilustracije in uvidu, da je v eksperimentalnih praksah vir nenadomestljive hudomušne svobode intermedijskega izražanja. Prireditev bo 21. novembra z avdiovizualnim performansom sklenil finski glasbenik Vladislav Delay.

»Bienale iz edicije v edicijo predstavlja svežo mešanico avtorjev specifičnih estetskih in vsebinskih nabojev, predvsem pa ostaja poklon avtorjem, ki jih kljub težkim razmeram dela na področju kulture in vizualnih praks ženejo navdušenje, radovednost, domišljija, svežina, avtorska svoboda in neodvisnost,« so zapisali organizatorji. Med drugimi na letošnjem bienalu sodelujejo Ana Baraga, Anka Kočevar, Aphra Tesla, Biba Košmerl, Dunja Janković, Dušan Moldovan, Eva Lucija Kozak, Gregor Balog, Kaja Kisilak in tandem Kitsch Nitsch. Med bienalskimi dogodki organizatorji izpostavljajo še delavnico Emotional Window, namenjeno ustvarjalcem, ki delujejo na področjih internetnih in virtualnih tehnologij, oblikovanja ter intermedijskih umetnosti. Delavnico pripravljajo v sodelovanju z univerzo Aalto iz Helsinkov.nr