V Goriških brdih imajo skoraj 200 hektarov oljčnikov, vsako leto pa jih na novo obnovijo do 10 hektarov. »Obnova, čeprav ni poceni, bi bila še večja, vendar v Brdih primanjkuje primernih površin,« pravi Elizej Prinčič, predsednik briškega oljkarskega društva, ki šteje 240 članov. Med njimi so tudi takšni, ki imajo nekaj sto dreves in ki bodo v briško oljarno pripeljali po pet in več ton oljk na stiskanje. »Oljkarjev v Brdih je vsaj 150 več, kot je članov društva. Vse olje prodamo doma, na policah trgovin – izjema so briške vinoteke – je tako moč kupiti samo uvoženo oljčno olje. Cena le-tega je od 2,85 do 30 evrov, briško olje pa prodajamo po 8 do 10 evrov v pollitrski steklenici,« dodaja Prinčič.

Nov zagon s projektom Uelije

K večji prepoznavnosti briškega oljčnega olja je zagotovo prispeval projekt Uelije. Med drugim je omogočil, da so Brici začeli saditi avtohtone sorte. »Ohranili smo nekaj matičnih dreves, največ zaslug za to pa ima pokojni Bruno Podveršič iz vasi Gradno. Prve avtohtone oljke smo posadili pred sedmimi leti, razmnožujemo pa jih v Veroni. Pred tem smo sadili vse mogoče, kar smo uvozili iz Italije. Največ imamo belice, drobnice in črnice. V Brdih smo stiskalnico letos nadgradili s polnilnico olja, razmišljamo pa tudi o degustacijskih prostorih in novi stiskalnici,« je še povedal Elizej Prinčič, eden največjih briških oljkarjev.

V projekt Uelije so vključeni tudi člani Goriškega oljkarskega društva, ki šteje 180 članov. Ti imajo v spodnji Vipavski dolini več kot 13.000 oljčnih dreves. Med njimi pa je kar nekaj takšnih, ki se ponašajo s 500 in več oljkami.

Torklja tudi v Šempetru pri Gorici

»Končno smo uspeli na biotehnični šoli v Šempetru pri Gorici postaviti torkljo, ki je primerna predvsem za manjše proizvajalce, ki imajo med 150 in 200 kilogrami pridelka. Za razliko od lani, ko so nas pestile naravne nesreče, letos z izjemo oljčne muhe in na nekaterih površinah tudi suše, ni bilo težav. Oljčno muho smo uspešno zatrli z agrotehničnimi ukrepi ob sodelovanju novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda,« je povedal Vladimir Uršič, oljkar s Stare gore na Goriškem. Opozoril je tudi na nevarnost rilčkov: »Na srečo se na našem območju še niso pojavili ti škodljivci, ki so opustošili oljčne nasade v Dalmaciji in na jadranskih otokih. Nanje pa moramo biti pripravljeni, saj so se že pojavili tudi v Istri. Težava je, da proti njim za zdaj še nimamo prave obrambe.«