Ugledna znanstvenica in redna profesorica na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT) na Univerzi na Primorskem dr. Dušanka Janežič od nedavna ni več vodja laboratorija za molekularno modeliranje na Kemijskem inštitutu. Na inštitutu so nam potrdili, da so Janežičevo odpustili iz krivdnih razlogov, zaradi česar ji tudi ne pripada nikakršna odpravnina, niso pa želeli navesti konkretnega razloga za prekinitev delovnega razmerja.

Mama, sin, snaha...

Po neuradnih informacijah se je vodstvo z direktorjem Jankom Jamnikom na čelu za potezo odločilo, potem ko je upravni odbor inštituta prejel pismo komisije za preprečevanje korupcije (KPK), kamor naj bi Janežičevo prijavil eden od zaposlenih. V prijavi naj bi ji po neuradnih, a zanesljivih informacijah očital več stvari, med drugim to, da je posredovala pri zaposlitvi svojega sina na mesto mladega raziskovalca v laboratoriju, čeprav je ta diplomiral na ljubljanski ekonomski fakulteti, sinova partnerica pa je postala njena tajnica. To naj sicer ne bi bil razlog za prekinitev delovnega razmerja, ki je doletela vse tri. Ključna naj bi bila namreč praksa dr. Janežičeve, da je ob prihodu na inštitut vsakokrat potrdila prisotnost tudi za sina in njegovo partnerico, čeprav ju na delovno mesto ni bilo. Več sogovornikov z inštituta je potrdilo, da so dvojico v zadnjih treh letih, kolikor časa sta bila zaposlena v omenjenem laboratoriju, videli komaj kdaj.

Kako je torej mogoče, da omenjenih nepravilnosti v vsem tem času ni opazilo tudi vodstvo Kemijskega inštituta? Jasnega odgovora nismo dobili, na inštitutu so zapisali le, da so bili na določene nepravilnosti opozorjeni »nekaj pred prispetjem pisma KPK«. »Na podlagi ugotovitev interne analize, ki je potekala neodvisno od postopkov na KPK, smo v skladu z delovnopravno zakonodajo ustrezno ukrepali. Pri tem smo se držali načela transparentnosti in enakosti pred zakonom, ne glede na to, da gre v enem od konkretnih (treh, op. p.) primerov za osebo z najvišjim znanstvenim nazivom in vodilnim položajem na inštitutu.«

Na KPK so potrdili, da vodijo postopek, ki se nanaša tudi na nepotizem pri zaposlovanju, a ker še poteka, podrobnosti niso razkrili. Prijava sicer ni bila anonimna, so dodali.

»Tukaj delamo kemijo, ne ekonomije!«

Nekaj vprašanj smo naslovili tudi na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), ki financira mlade raziskovalce. Namestnik direktorja agencije Janez Slak je zapisal, da s primerom niso seznanjeni, kar »je dobro, saj reševanje zapleta z nepotizmom ni v naši pristojnosti«. »Vendar pa menim, da v primeru, kot ga navajate, ne gre za nepotizem, saj zaposluje predstojnik raziskovalne organizacije, ne pa vodja laboratorija. Mora pa se v takem primeru predstojnik zavedati, da bo postopek zaposlitve zelo natančno spremljan.«

Res je, da mladega raziskovalca zaposli predstojnik raziskovalne organizacije, vendar je izbira kandidata povsem v pristojnosti mentorja. Mentor sina Janežičeve dr. Milan Hodošček pa je zaposlen v laboratoriju, ki ga je vodila prav Janežičeva. Javni razpis, ki ga agencija objavi, določa le, da mora imeti kandidat »najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri« in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00. »Pogoji niso ohlapni, sledijo dejstvu, da dejansko ni omejitev, kateri podiplomski študij želi kandidat vpisati,« pravi Slak. S primerom zlorab se po njegovem še niso srečali. »Primerov, da sinovi ali hčere svojo kariero vodijo v podobno smer kot starši, pa je mnogo. Je to narobe?«

Sogovorniki s Kemijskega inštituta dodajajo, da je vendarle nekoliko nenavadno, da je bil v laboratoriju za molekularno modeliranje zaposlen diplomant ekonomske fakultete, ki je v svoji diplomski nalogi analiziral poslovno okolje nekega podjetja in njegov vstop na nemški trg. »Tukaj pač ne delamo ekonomije, ampak kemijo,« je bil ogorčen eden od sogovornikov.

Če zdaj že nekdanji mladi raziskovalec v dogovorjenem roku ne bo končal usposabljanja z doktoratom, bodo sankcije doletele tudi Kemijski inštitut, ki bo moral vrniti deset odstotkov vseh sredstev, ki jih je prejel za njegovo usposabljanje – torej za plačo, prispevke, mentorski dodatek in materialne stroške, pri čemer bi polovico lahko izterjali od (nekdanjega) mladega raziskovalca samega.

Slutiti je sicer, da so očitki, ki jih je v prijavi prejela KPK, samo vrh ledene gore. Na Kemijskem inštitutu je namreč marsikaj slišati tudi o mobingu in šikaniranju v omenjenem laboratoriju ter celo o nenamenski porabi sredstev, ki naj bi se dogajala v času njenega vodenja. Za pojasnila in komentar smo poskušali dobiti tudi Janežičevo, vendar se ta na naše klice in elektronska sporočila v zadnjih nekaj dneh ni odzvala.